26 marca 2019

Kategoria:
Inne

Przeglądy techniczne budynków. Rola i znaczenie

Każdy obiekt budowlany – niezależnie czy jest to budynek wielomieszkaniowy, centrum handlowe czy biurowiec – z czasem starzeje się. Wraz z eksploatacją znajdujące się w nim instalacje, między innymi wentylacja czy wewnętrzna sieć elektryczna ulegają stopniowemu zużyciu, które w pewnym momencie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z budynku. Dlatego właściciele i zarządcy takich obiektów mają obowiązek przeprowadzania kontroli ich stanu technicznego.

Przeglądy budynków a przepisy

O konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych budynków – z wyłączeniem m.in. domów jednorodzinnych, budownictwa letniskowego i zagrodowego – mówi przede wszystkim artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane. Wymieńmy kilka z jego najważniejszych założeń:

  • Kontrole stanu technicznego obiektu powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku.
  • W toku kontroli sprawdzone powinny zostać instalacje i elementy narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i niszczące działania wynikają z zużytkowania obiektu, instalacje służące ochronie środowiska, instalacje gazowe i przewody kominowe.
  • Co najmniej raz na 5 lat przeprowadzane powinny być kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego budynku, jego przydatności do użytkowania, estetyki, stanu otoczenia oraz sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
  • W przypadku budynków powierzchni zabudowany powyżej 2000 metrów kwadratowych oraz budynków o powierzchni dachu powyżej 1000 metrów kwadratowych, kontrole powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy do roku, w termin do 31 maja oraz 30 listopada.

Obecna formuła przepisów dotyczących kontroli stanu technicznego budynków pojawiła się w ustawie po roku 2006, kiedy to miała miejsca największa w historii Polski katastrofa budowlana. Pod koniec stycznia doszło do zawalenia się hali Międzynarodowych Targów Katowickich – zginęło wówczas 65 osób, zaś 170 zostało rannych. Do zdarzenia doszło między innymi w wyniku nadmiernego obciążenia konstrukcji dachu hali śniegiem. Całe wydarzenie pokazało, że dotychczas stosowane przepisy nie precyzowały, kto ponosi odpowiedzialność za dbanie o stan techniczny budynku.

W jakim celu wykonuje się przeglądy techniczne budynków?

Zadaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynków jest sprawdzenie, czy budynek nie posiada wad powstałych w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych bądź działalności człowieka lub wynikających z normalnej eksploatacji. Dlaczego jest to tak istotne?

Nawet drobne uszkodzenia konstrukcji budynku lub jego instalacji wewnętrznych może powodować, że komfort korzystania z niego zacznie się pogarszać – mówi przedstawiciel firmy Megam.

Najważniejsze jest jednak to, jak niski stan techniczny obiektu może wpłynąć na zdrowie i życie jego mieszkańców lub użytkowników. Należy tu wymienić między innymi niebezpieczeństwa wynikające z wadliwie działającej wentylacji lub instalacji elektrycznej czy gazowej. Regularnie przeprowadzane kontrole pozwalają z wyprzedzeniem zdiagnozować nieprawidłowości i podjąć stosowne kroki w celu ich usunięcia. W ramach kontroli egzaminowane są wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy, których wadliwość może przyczynić się do utraty zdrowia lub życia.