13 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Co powinno zostać wzięte pod uwagę podczas projektowania instalacji chłodniczych i mroźniczych

Instalacje chłodniczą projektuje się na podstawie ogólnych założeń dotyczących warunków panujących w obiekcie, parametrów przechowywania produktów, ich ilości, a także pożądanych temperatur. Każda instalacja jest projektowana indywidualnie, tak aby zaspokoić wymagania inwestora.

Projektowanie instalacji chłodniczej i mroźniczej

W ramach projektowania instalacji chłodniczych mamy do czynienia nie tylko z tworzeniem nowych instalacji od podstaw, ale także z remontem lub rozbudową istniejących urządzeń. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od jakości projektu zależy wydajność, bezawaryjność i żywotność nowej instalacji.

Projektując nową instalację chłodniczą należy uwzględnić kilka ważnych aspektów związanych z doborem urządzeń chłodniczych. Są to między innymi: przeznaczenie instalacji chłodniczej, rodzaj stosowanego czynnika chłodniczego, wydajność  urządzenia chłodniczego, a także efektywność energetyczna COP urządzeń. Na podstawie tych parametrów, specjalista tworzy projekt i określa podstawowe elementy składowe instalacji chłodniczej i mroźniczej.

Przykładowa lista elementów wybieranych w trakcie projektowania instalacji chłodniczych:

  • rodzaj i moc sprężarki chłodniczej,
  • parowacz,
  • skraplacz,
  • urządzenie rozprężne,
  • wymienniki ciepła,
  • armatura,
  • oraz elementy zabezpieczające i sterujące.

Warunki przechowywania produktów

Projektując instalację chłodniczą i mroźniczą, należy uwzględnić nie tylko temperaturę panującą w chłodni, ale także wilgotność i przepływ powietrza. Zapewniają one bowiem dobrą jakość powietrza w chłodni i świeżość przechowywanej żywności – wyjaśnia pracownik  firmy Szałek specjalizującej się w chłodnictwie.

Mając to na względzie, projektant instalacji musi dobierać jej elementy w zależności od rodzaju przechowywanego towaru i od sposobu, w jaki będziemy korzystać np. z chłodni – czy będzie otwierana często, czy tylko kilka razy dziennie. Dopiero po uwzględnieniu tych informacji, projektant jest w stanie wybrać rodzaj komory, rodzaj urządzeń (monoblok czy split) grubość ścianek chłodni i odpowiednie urządzenia sterujące instalacją chłodniczą.

Na każdym etapie projektowania projektant musi także pamiętać o zapewnieniu maksymalnej wydajności instalacji chłodniczej, ponieważ ma to istotny wpływ na koszty jej eksploatacji.