Notariusz
6 maja 2020

Kategoria:
Inne

Pomoc prawna. Kiedy warto z niej skorzystać?

O pomoc prawną możemy starać się wtedy, gdy musimy rozwikłać określoną kwestię sporną, potrzebujemy opinii prawnej, chcemy zatrudnić pełnomocnika lub zamierzamy pozyskać obrońcę do rozprawy w sądzie. Istnieje wiele różnych sytuacji, w których pomoc prawnika może okazać się niezbędna. W tym artykule  przeczytasz, do kogo powinieneś udać się ze swoim problemem.

Kto może udzielać pomocy prawnej?

Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, dlatego pomoc prawnika może być niezbędna w bardzo wielu różnorodnych kwestiach. Prawnikiem jest każdy magister studiów prawniczych. To wystarczy, by móc udzielać odpłatnych porad prawnych. Prawnik działający jako przedsiębiorca jedynie przygotowuje i opracowuje projekty dokumentów i nie podlega kontroli instytucji nadzorczych ani odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje porady. Natomiast adwokat i radca prawny są po aplikacji i mają obowiązki związane z przynależnością do swojego samorządu zawodowego. Z kolei notariusze nie wykonują usług jak adwokaci i radcowie prawni, ale w przeciwieństwie do nich mogą dokonywać czynności notarialnych. Różnice pomiędzy poszczególnymi profesjami sprawiają, że w większości przypadków zwracamy się do innych prawników.

Pomoc radcy prawnego

Radca prawny może pomóc nam w kwestiach prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Korzysta się z jego usług w sprawach rozwodowych i separacyjnych, a także w przypadku alimentów, kontaktów z dziećmi oraz podziału majątku wspólnego. Radca prawny często jest wynajmowany przez przedsiębiorców. W takiej sytuacji zakres współpracy może być poszerzony o zakres obejmujący działanie specjalistycznej branży. Prawnicy m.in. sporządzają umowy międzynarodowe dla klientów biznesowych.

Pracownik kancelarii notarialnej Andrzeja Gruszki dodaje: Radców prawnych zalicza się do pełnomocników profesjonalnych, ponieważ jednym z podstawowych ich zadań jest zastępstwo procesowe. W sprawach gospodarczych może występować bez ograniczeń.

Pomoc adwokata

Praca adwokata kojarzona jest przede wszystkim z przygotowywaniem swojego klienta do rozprawy sądowej i wyznaczaniem linii obrony. Ma on obowiązek podejmować czynności procesowe na jego korzyść oraz zachowywać przy tym uzyskane informacje w tajemnicy. Wśród jego czynności znajduje się także składanie wniosków dowodowych w imieniu klienta, wnoszenie zażaleń w przypadku niekorzystnych decyzji procesowych oraz branie udziału w posiedzeniach sądu i tymczasowych aresztowaniach swoich klientów. Obowiązki adwokata i radcy prawnego mogą wydawać się bardzo podobne. Jednak główną różnicą jest to, że adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Praktyka radcy prawnego może funkcjonować na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie etatu u innego przedsiębiorcy. Z kolei adwokat nie może podejmować pracy w ramach stosunku pracy. Współpracuje z klientami poprzez umowy cywilnoprawne.

Praca notariusza

Notariusz nie udziela porad prawnych tak, jak adwokat czy radca prawny. Jednak zobowiązany jest udzielać stronom wyjaśnień w sprawie dokonywanej czynności notarialnej, co przeważnie sprowadza się do tłumaczenia konsekwencji zamierzonej czynności. Taka porada jest bezpłatna, ponieważ nie funkcjonuje jako porada prawna zapisana w ustawie. Do notariusza przychodzą osoby, które chcą np. spisać testament lub poświadczyć prawo do spadku. Notariusz udziela także pełnomocnictwa, dokonuje sprzedaży lub darowizny nieruchomości, pomaga założyć spółkę, stowarzyszenie lub fundację. W ofercie notariusza znajduje się także poświadczanie autentyczności podpisu, kserokopii z oryginałem, treści strony www lub wiadomości SMS.