24 października 2017

Kategoria:
Inne

Pomoc adwokata w zakresie prawa karnego

Procesy z zakresu prawa karnego należą do najtrudniejszych i zarazem najbardziej stresujących dla stron. Ich przebieg i wynik w dużej mierze zależy od tego, czy strona zdecyduje się na współpracę z adwokatem. Jaka jest jego rola, kompetencje i w czym może on nam pomóc?

Zadania adwokata w procesach karnych

Adwokata występujący w imieniu swojego klienta, nazywany również obrońcą, ma w toku trwania postępowania karnego wiele zadań do wykonania. Im szybciej zdecydujemy się na jego pomoc, tym lepiej dla naszej sprawy, bowiem adwokat może działać już na etapie postępowania przygotowawczego. Do jego głównych obowiązków należy między innymi:

  • Kontakt z oskarżonym, nawet gdy oskarżony został tymczasowo aresztowany
  • Składanie wniosku o przeprowadzenie czynności
  • Zgłaszanie dowodów
  • Uzyskiwanie dostępu do akt sprawy oraz zgromadzonego do tej pory materiału dowodowego
  • Wskazywanie na uchybienia w procesie

Generalna zasada głosi, że adwokat przydzielony do obrony oskarżonego lub przez niego wybrany nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby zaszkodzić oskarżonemu – powinien bezwzględnie działać na korzyść swojego klienta. Do mechanizmu zabezpieczających interes klienta należy między innymi tak zwana tajemnica obrończa:

Na jej podstawie obrońca nie może wyjawić żadnej informacji związanej ze sprawą bez zgody swego klienta – wyjaśnia adwokat Łukasz Węgłowski Tajemnica obrończa nie może zostać złamana nawet na żądanie sądu. W praktyce klient może przyznać się adwokatowi do stawianych mu zarzutów, adwokat nie może jednak przekazać tego przyznania się sądowi.

Jak wygląda współpraca z adwokatem

Wszystkie wymienione wyżej zadania adwokata sprowadzają się do jednego: opracowania skutecznej linii obrony, która posłuży do udowodnienia niewinności klienta lub postawienia go w jak najkorzystniejszym świetle, co może wpłynąć na wysokość wyroku. Adwokat musi poznać swojego klienta – poznać jego oczekiwania, jego nastawienie do całej sprawy oraz zebrać informacje o sprawie. Zdarza się, że klient ma już opracowaną linię obrony, którą konsultuje z adwokatem, przy okazji informując go, czy linia owa jest prawdziwa, czy zmyślona. Należy pamiętać, że adwokat często nie zna całej prawdy na temat prowadzonej sprawy – operuje on jedynie na informacjach, których udzieli mu klient.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Wiele osób rezygnuje z pomocy obrońcy. Jest to bardzo ryzykowne i to z kilku powodów:

  • Adwokat posiada większe doświadczenie sądowe, które pozwala mu znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie
  • Adwokat zna procedury prawne, wie jak gromadzić dowody, jest w stanie poinstruować klienta jak się zachować i co mówić przed sądem
  • Adwokat mimo że występuje po stronie klienta, zachowuje pełną obiektywność i jest w stanie podejść do sprawy „na chłodno” – często zdarza się, że wypowiedziane w emocjach słowa pogrążają klienta.