7 marca 2021

Kategoria:
Inne

Pomiary napięć rażenia w liniach SN i WN

Napięcia rażenia to niewidoczne dla ludzkiego oka zagrożenia w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych, a więc miejsc, gdzie wytwarza się, przetwarza i dystrybuuje energię z wykorzystaniem średniego i wysokiego napięcia. Wartość napięć rażenia zależy od różnych czynników, ale w każdym przypadku sprawdzą się badania napięć rażenia, które nie tylko warto, ale również trzeba przeprowadzać.

Czym dokładnie są napięcia rażenia?

Na początek, aby zrozumieć stopień niebezpieczeństwa, warto wyjaśnić, czym w ogóle są napięcia rażenia. Otóż jest to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami, w kontakcie z którymi człowiek może się znaleźć w sposób jednoczesny. Ta różnica wynika z przepływu prądu doziemnego o dużej wartości. Dzieje się tak na przykład na skutek zwarcia linii przesyłowej z konstrukcją słupa.

Wartość napięć rażenia uzależniona jest między innymi od wartości doziemnego prądu zwarciowego dla danego obiektu. Warunkowana jest także typem konstrukcji instalacji uziemiającej danego obiektu oraz jej stanem technicznym. Znaczenie mają również warunki środowiskowe, jakie obowiązywały w chwili wystąpienia zwarcia doziemnego.

Napięcia rażenia dzielą się na dwie kategorie.

  • Napięcia krokowe: dochodzi do nich wówczas, gdy różnica potencjału między punktami, w których stopy człowieka stykają się z podłożem jest na tyle duża, że powoduje przepływ prądu rażeniowego na drodze noga – noga. Przy tym rodzaju napięć nie zachodzi jednak bezpośredni kontakt z obiektem pod napięciem.
  • Napięcia dotykowe: gdy człowiek ma bezpośredni kontakt z obiektem znajdującym się pod napięciem. W takim przypadku droga przepływu prądu rażeniowego jest uzależniona od tego, jaką częścią ciała dotknie się obiektu.

W jaki sposób klasyfikować napięcia i jak im zapobiegać? Należy w tym celu wykonywać badania napięć. W ten sposób można sprawdzić, jak skuteczna jest ochrona przeciwporażeniowa obiektów elektroenergetycznym w odniesieniu do takich norm jak PN-EN 50522 czy PN-EN 50341.

Czemu należy przeprowadzać pomiary napięć rażenia?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli ma się do czynienia z urządzeniami wytwarzającymi energię o średnim lub wysokim napięciu, pominięcie procesu badań napięć może się zakończyć nawet śmiercią osób postronnych.

Pomiary napięć rażenia to skuteczne zabezpieczenie przed porażeniem prądem. To między innymi w taki sposób można zapewnić bezpieczeństwo na terenie obiektów elektroenergetycznych. Te czynności, zgodnie z przepisami, przeprowadza się raz na pięć lat.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, do porażenia prądem dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu człowieka z przedmiotem pod napięciem elektroenergetycznym lub przez różnicę potencjałów na powierzchni między stopami. Celem wspomnianych badań jest zatem wykrycie różnicy potencjałów, która powstaje podczas przepływu prądu doziemnego.

Jaką firmę wybrać?

Wartości napięć rażenia w danych warunkach środowiskowych bada się, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia pomiarowe. Przykładową, rekomendowaną grupą jest sprzęt renomowanej marki Metrel.

Dysponując odpowiednimi urządzeniami i fachową wiedzą, specjaliści są w stanie zagwarantować wysoką precyzję pomiaru napięcia rażenia, zarówno dotykowego, jak i krokowego – przekonuje ekspert z przedsiębiorstwa KM&JP.

Zlecając tego typu pomiary, warto zwracać uwagę na to, czy dana firma ma doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń, czy potrafi wykazać aktualne uprawnienia specjalistyczne i szkolenia BHP itd. Wszystko to ma wpływ na to, czy usługa będzie wykonana na najwyższym możliwym poziomie.