17 listopada 2020

Kategoria:
Inne

Podział majątku po rozwodzie. To musisz wiedzieć

W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, chyba że strony ustalą inaczej (na przykład podpiszą rozdzielność majątkową u notariusza w dowolnym momencie). W sytuacji rozwodu dochodzi do potrzeby podzielenia owej wspólnoty. Najczęściej majątek wspólny dzieli się dopiero po rozwodzie, jednak nie jest to koniecznością – można tego dokonać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Co trzeba wiedzieć o podziale majątku po rozwodzie?

Dlaczego najczęściej dzieli się majątek po rozwodzie?

Majątek można podzielić polubownie, w ramach umowy sporządzonej z notariuszem, lub na drodze sądowej, często z pomocą prawników. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której majątek jest dzielony w ramach postępowania rozwodowego w sądzie, ponieważ taki podział nierzadko jest niezwykle skomplikowany, a strony nie potrafią dojść do porozumienia. Poza tym po zakończonej rozprawie o rozwód zazwyczaj następuje rozluźnienie emocjonalne, które stwarza przestrzeń do racjonalnej dyskusji, co jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji finansowych. Dlatego właśnie podział majątku po rozwodzie jest najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem.

Sprawiedliwy podział majątku

Choć intuicyjnie może wydawać się, że podział wspólnego majątku powinien być realizowany idealnie po połowie, niemal nigdy nie jest to możliwe, a nawet rzadko można by to było uznać za sprawiedliwe. Wszystko zależy od okoliczności zdobywania dóbr i gospodarowania nimi przez małżonków – być może tylko jeden z nich pracował, a druga osoba zaciągała długi? To tylko jeden z przykładów, który mógłby zadecydować o nierównym, ale sprawiedliwym podziale majątku. Oczywiście bezpośrednie przyczynianie się do powiększania majątku rodziny to nie jedyny argument do otrzymania większej jego części w przypadku rozwodu. Nawet jeśli mąż utrzymywał rodzinę w pojedynkę, ale żona oddawała się wychowywaniu dzieci, a tym samym nie mogła swobodnie podjąć pracy, może ona liczyć na spory udział w podziale.

Możliwości podziału majątku

Czym jednak właściwie jest ten majątek, o którym mowa? To oczywiście nie tylko środki finansowe, ale także nieruchomości, samochody czy kredyty. O ile pieniędzmi można bez problemu podzielić się według wyliczonych procentów, o tyle z przedmiotami tego zrobić się nie da. Zdecydowanie więcej uwagi poświęca się więc fizycznemu podziałowi majątku, czyli np. decydowaniu, kto stanie się właścicielem mieszkania, a kto samochodu. Rzadko jednak podział majątku jest tak prosty.

Często, aby obie strony mogły poczuć się usatysfakcjonowane, dopuszcza się możliwość, w której jedna osoba zatrzymuje np. daną nieruchomość, ale jest jednocześnie zobowiązana spłacić byłego współmałżonka – ustala się wówczas wysokość rat pieniężnych i termin spłaty. Czasem, choć niezwykle rzadko, dochodzi do sytuacji, w której strony nie potrafią się porozumieć, a jedyną opcją pozostaje sprzedać cały majątek i podzielić się pieniędzmi pomiędzy sobą.

Co z kredytami w przypadku podziału majątku?

Dużo zależy od rodzaju zaciągniętego kredytu i okoliczności z tym związanych. W tej kwestii wypowiada się ekspert z kancelarii adwokackiej Grzegorza Buby z Lublina:

Zdarza się, że przed odpowiedzialnością kredytową w małżeństwie nie uchroni nawet intercyza. Najczęściej przy podziale majątku mówi się o kredytach hipotecznych, ale tak naprawdę każdy kredyt powinien zostać uwzględniony w tym procesie. Do kredytów należy podchodzić jak do każdego innego składnika majątku i zadecydować, kto weźmie na siebie tę odpowiedzialność i w jakim zakresie.