rodzaje-betonu
1 lutego 2019

Kategoria:
Inne

Podział betonu ze względu na gęstość

Beton powstaje z mieszanki cementu, wody, kruszywa oraz ewentualnych dodatków, domieszek, czy włókien, które nadają pożądanych właściwości samej mieszance lub gotowemu materiałowi. Jest jednym z najbardziej powszechnie wykorzystywanych materiałów we współczesnym budownictwie, przy czym betonowe konstrukcje wcale nie muszą mieć chłodnego, industrialnego designu i charakteru. W jaki sposób dokonujemy podziału betonu ze względu na jego gęstość i nie tylko?

Gęstość betonu, oznaczenia w tabelach wytrzymałości na ściskanie

Zacznijmy od tego, że według obowiązującej w Polsce normie PN-EN 206:2014 beton dzielimy ze względu na gęstość, sposób produkcji oraz sposób zagęszczania. Pierwsza klasyfikacja odnosi się do gęstości w stanie suchym wskazywanej w kg/m3. Zaznaczmy, że gęstość nie jest tym samym parametrem co ciężar. Ciężar właściwy podawany jest w N/m3. Ciężar materiału jest więc zależny od gęstości danego ciała, jednak nie są to te same wartości. Gęstość nie jest zależna od siły ciążenia, w warunkach nieważkości pozostaje taka sama jak w warunkach ciążenia, przy czym ciężar wynosi wówczas zero. Nie gmatwając się dalej w jednostki układu SI, beton ze względu na gęstość dzielimy na trzy kategorie:

  • beton zwykły o gęstości w stanie suchym między 2000 a 2600 kg/m3,
  • beton ciężki o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3,
  • beton lekki o gęstości w stanie suchym mniejszej między 800 a 2000 kg/m3.

W tabelach opisujących wytrzymałość betonu na ściskanie beton zwykły lub ciężki oznaczany jest jako „C”, a beton lekki „LC”. Przykład: klasa CX/Y to beton zwykły lub ciężki, a LCX/Y to beton lekki, gdzie:

  • X to charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie betonu określona na próbkach cylindrycznych (średnica 15 cm, wysokość 30 cm) po 28 dniach dojrzewania,
  • Y to charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie betonu określona na próbkach sześciennych (15 x 15 cm) po 28 dniach dojrzewania.

Inne sposoby podziału betonu wg obowiązujących norm

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Drucis Serwis z Pruszkowa, ze względu na sposób produkcji według obowiązujących norm beton dzielimy na trzy kategorie:

  • beton towarowy – beton dostarczany jako mieszanka betonowa przez firmę lub jednostkę (ale nie wykonawcę), beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy lub beton produkowany na miejscu budowy (ale również nie przez wykonawcę),
  • beton wykonywany na miejscu – beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na własny użytek,
  • beton produkowany w zakładzie prefabrykacji – beton wytwarzany przez producenta betonowych elementów prefabrykowanych w samym zakładzie produkcyjnym.

Kolejny podział: ze względu na sposób zagęszczania beton dzielimy na zagęszczany (jak wskazuje nazwa, wymaga procesu zagęszczania) lub samozagęszczalny, który samoistnie rozpływa i zagęszcza się w deskowaniu. Dodatkowo w opisie betonu możemy również wskazywać także klasę ekspozycji, współczynnik wody do cementu, czy klasy konsystencji mieszanki, z której powstał beton.