podział łożysk ślizgowych
26 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Podstawowy podział łożysk ślizgowych

Łożyska to bardzo ważne elementy podstawy konstrukcji maszyn, które służą do przejmowania i przenoszenia sił. W łożyskach ślizgowych obciążenie przenoszone jest podczas ślizgania się dwóch powierzchni między sobą, stąd ich nazwa. Innym rodzajem łożysk są łożyska toczne, w których występuje dodatkowy element między dwoma czopami toczący się po nich. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej łożyskom ślizgowym, a konkretnie ich podziałowi.

Łożyska ślizgowe od podstaw – rodzaj ruchu, kierunek siły, skład warstw

Szukając informacji na temat łożysk w Internecie, możemy natknąć się na wiele materiałów, które są dość chaotyczne. Postanowiliśmy więc omówić temat łożysk ślizgowych od podstaw w taki sposób, by artykuł był jasny dla każdego – nawet dla osoby, która nie ma nic wspólnego z konstrukcją maszyn. Łożyska ślizgowe umożliwiają względny ruch obrotowy, oscylacyjny lub posuwisto-zwrotny jednego elementu (wału, czopu) względem drugiego (gniazdo, obudowa). I tu mamy już pierwszy podział łożysk ślizgowych – ze względu na rodzaj ruchu. Inny prosty podział związany jest z kierunkiem działania siły wypadkowej, która obciąża łożysko. I tu mamy łożyska poprzeczne, wzdłużne i poprzeczno-wzdłużne. Kolejny podział, którego nie sposób pominąć w klasyfikacji łożysk ślizgowych to podział ze względu na skład warstw: łożyska jednorodne, i łożyska wielowarstwowe. Znacznie obszerniejszym tematem jest podział łożysk ślizgowych ze względu na rodzaj smarowania – o tym opowiedzieli nam fachowcy z firmy INBEAR Łożyska Ślizgowe z Gdyni.

Podział łożysk ślizgowych ze względu na rodzaj smarowania

Łożyska ślizgowe ze względu na rodzaj smarowania dzielą się na trzy podstawowe grupy – to łożyska suche, powietrzne i smarowane. Suche łożyska ślizgowe (nazywane też łożyskami ślizgowymi niesmarowanymi, samosmarnymi, samosmarownymi lub bezsmarnymi) to łożyska, których powierzchnie robocze (z reguły wewnętrzne) wykonywane są z tworzyw sztucznych głównie PTFE (politetrafluoroetylenu o potocznej nazwie teflon) lub grafitu. Łożyska ślizgowe powietrzne, jak sugeruje nazwa, to łożyska, w których dystans między wałem a panewką jest utrzymywany przez poduszkę powietrzną. Jest ona wytworzona przez dostarczane do panewki sprężone powietrze. Ostatnia grupa to łożyska ślizgowe smarowane, czyli łożyska, w których między czopem a tuleją znajduje się smar plastyczny, olej lub ciecz procesowa. Film smarny w łożysku smarowanym minimalizuje tarcie hydrodynamiczne, hydrostatyczne i inne.