3 marca 2017

Kategoria:
Inne

Piaskowanie i inne rodzaje obróbki elementów metalowych

Elementy metalowe stanowiące między innymi części maszyn lub nieruchomych konstrukcji, powinny przejść odpowiednią obróbkę zanim zostaną wykorzystane. Celem obróbki jest nadanie elementom odpowiedniego kształtu oraz właściwości fizycznych i chemicznych. Oto kilka z podstawowych metod obróbki

Piaskowanie

Jest to metoda oczyszczania oraz kształtowania powierzchni za pomocą drobin piasku. Piasek kierowany jest na obrabianą powierzchnie przy pomocy oczyszczarki piaskowej z przewodem zakończonym długą dyszą. Elementem nośnym jest strumień sprężonego powietrza lub ciecz. Zaletą piaskowania jest fakt, że pozwala ona dotrzeć do najtrudniej dostępnych zakamarków czyszczonych elementów, a szlifowana powierzchnia zyskuje szorstkość odpowiednią do późniejszego malowania. Minus to konieczność przeprowadzania zabiegu w odpowiednim ubraniu roboczym – ostre ziarenka z dużą prędkością odbijają się od powierzchni i mogą uszkodzić skórę oraz dostawać się do układu oddechowego pracownika. Niekiedy do piaskowania używa się również innych rozdrobnionych materiałów, np. szkła, drobin metalu, żużlu czy zmielonych twardych odpadów roślinnych, takich jak skorupki orzechów.

Obróbka skrawaniem

Pod tym pojęciem kryje się kilka rodzajów obróbki, polegających na formowaniu elementu poprzez zdejmowanie z jego powierzchni nadmiaru materiału. Obróbkę skrawaniem możemy podzielić na:

  • Obróbkę wiórową – przeprowadzana jest przy pomocy urządzeń wyposażonych w ostrza, stopniowo oddzielające nadmiar materiału, który przyjmuje postać wiórów. Zaliczamy do niej m.in. frezowanie, toczenie lub wiercenie
  • Obróbkę ścierną – przeprowadzana jest przy pomocy materiałów ściernych, takich jak papiery, tarcze czy pasty, nadmiar materiału przyjmuje postać drobnego pyłu. Do metod tego rodzaju obróbki zaliczamy szlifowanie i polerowanie – ich cechą charakterystyczną jest fakt, że obróbka pozwala na tylko nieznaczną ingerencją w kształt elementu.

Obróbka termiczna

Do tej kategorii zaliczamy zabiegi takie jak hartowanie, wyżarzanie czy stabilizowanie metalu. Polegają one na nagrzaniu materiału do wysokiej temperatury, a następnie ostudzeniu go w odpowiedni sposób. W wyniku tych zabiegów metal zyskuje nowe właściwości, np. większą twardość i mniejszą plastyczność.

Profesjonalne usługi z zakresu obróbki elementów metalowych znajdziemy w ofercie firmy GTG Group.