23 stycznia 2017

Kategoria:
Inne

Ostatnie pożegnanie zmarłego. Jak przebiega proces kremacji?

Śmierć bliskiej osoby to wielkie przeżycie i prywatny dramat wielu rodzin. To także trudne wybory związane z organizacją pogrzebu. Wybierając rodzaj pochówku, możemy zdecydować się na tradycyjne złożenie zwłok w grobie bądź też kremację ciała. Coraz więcej osób wybiera tę drugą drogę – kierując się własnym wyborem lub wolą zmarłego.

Sposób pochówku może nastręczać wielu problemów natury moralnej. Przez lata byliśmy przyzwyczajani do tradycyjnego obrządku, polegającego na składaniu ciała w trumnie i zakopywaniu go w ziemi. Nie chodzi zresztą wyłącznie o tradycję. Dla sporej ilości osób świadomość ,,fizycznej” obecności zmarłego bywa kojąca i pomaga w zabliźnieniu ran.

Trzeba się jednak zastanowić, czy powyższe podejście jest jedynym słusznym. Wszak złożenie zwłok w ziemi nie gwarantuje, że nie zostaną one zbezczeszczone, np. przez naziemne czy podziemne stworzenia. W przypadku kremacji ryzyko to nie istnieje – ciało zostaje obrócone w proch. Warto też zwrócić uwagę na inne, praktyczne aspekty kremacji, takie jak zmniejszona powierzchnia pochówku (w skromnych grobach rodzinnych złożenie kilku ciał może nastręczać trudności, w przypadku urn z prochami jest to łatwiejsze) i niższe koszty pogrzebu. To m.in. z tych względów coraz więcej osób decyduje się na kremację nieżyjących bliskich.

Kwestie formalne

Jak przebiega proces kremacji i o czym pamiętać, czyniąc do niego przygotowania? Przede wszystkim trzeba zadbać o formalności i wybrać odpowiedni Zakład Pogrzebowy, świadczący usługi krematoryjne.

Odwiedzając dane miejsce, musimy dostarczyć dwa dokumenty. Są to odpis aktu zgonu oraz pisemna zgoda zmarłego bądź jego najbliższej rodziny na dokonanie zabiegu spopielenia szczątków – informuje przedstawiciel Zakładu Usług Pogrzebowych ,,Vektor” we Wrocławiu i Strzelinie.

Przygotowanie zwłok

Kolejnym etapem jest przygotowanie zwłok do kremacji. W tym przypadku procedury przebiegają niemal identycznie, jak przy typowym pochówku. Zmarły jest ubierany tradycyjnie lub owijany całunem, w materiały podlegające łatwemu spaleniu. ,,Łatwopalne i w pełni ekologiczne powinny być również materiały, z których wykonana jest trumna. Należy unikać farb, lakierów, ozdób metalowych czy plastików, nieulegających całkowitemu rozkładowi i wydzielających trujące substancje. Podobne zastrzeżenie odnosi się do przedmiotów umieszczanych w trumnie” – dodaje ekspert Zakładu Pogrzebowego ,,Vektor”.

Ceremonia pożegnalna

Podczas ceremonii pożegnalnej rodzina i bliscy uczestniczą w ostatnim widzeniu. Następnie trumna z ciałem trafia do pieca krematoryjnego. Spopielenie zwłok to proces trwający ok. 2-3 godzin. Rozkład następuje pod wpływem gorącego powietrza o temperaturze 800-1200°C. Ogień nie ma styczności z ciałem, a sam proces widoczny jest tylko dla obsługi Zakładu Pogrzebowego. Powstałe w efekcie spalania prochy są składane do urny. Ceremonia pogrzebowa następuje zazwyczaj dzień po kremacji. Urnę umieszcza się w grobie lub coraz częściej widywanym na cmentarzach kolumbarium, czyli specjalnym grobowcu z niszami na prochy zmarłych. W ten sposób dochodzi do finalizacji pochówku, a dusza zmarłego może zaznać wiecznego spokoju.