8 października 2020

Kategoria:
Inne

Organizacja ruchu i bezpieczeństwo pieszych na terenach przyszkolnych

Tereny przyszkolne są miejscem, w którym bezpieczeństwo pieszych jest priorytetowe. Dlatego niezbędna jest taka organizacja ruchu, by kierowcy nie mieli wątpliwości, co do ograniczeń w danym miejscu. Z tego względu oprócz znaków poziomych i pionowych na terenach przyszkolnych stosuje się między innymi bariery, progi zwalniające lub azyle dla pieszych.

Zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo często nie przestrzegają przepisów o ruchu drogowym – świadomie lub nie. Z tego względu organizacja ruchu na terenach przyszkolnych obejmuje nie tylko znaki, ale również urządzenia BRD, które zapewniają pieszym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Znaki drogowe obowiązujące w pobliżu szkół

O ile niektóre elementy infrastruktury drogowej są dodatkowym zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych, o tyle niektóre znaki pionowe muszą obowiązkowo znaleźć się w pobliżu terenów przyszkolnych. Mowa przede wszystkim o znaku A-17 – uwaga, dzieci oraz znaku D-6 – przejście dla pieszych. W pobliżu szkół powinien również znaleźć się znak T-27 ostrzegający, że jest to przejście dla pieszych szczególnie często uczęszczane przez najmłodszych. Znaki muszą być dobrze widoczne oraz nie mogą być zasłonięte na przykład przez roślinność. W pobliżu szkoły mogą się również znaleźć znaki, które co prawda nie figurują w rejestrze znaków drogowych, są jednak rozbudowanymi wersjami znaku A-17. Zazwyczaj jest to odblaskowa i fluorescencyjna tablica, na której znajduje się znak ostrzegający o dzieciach oraz informacja o znajdującej się w pobliżu szkole wraz z prośbą o obniżenie prędkości jazdy. Coraz częściej dla bezpieczeństwa montowane są również interaktywne tablice mierzące prędkość pojazdu.

Przejścia dla pieszych na terenach przyszkolnych

Jedną z ważniejszych kwestii zapewniających bezpieczeństwo są przejścia dla pieszych. Najważniejsza jest ich lokalizacja – w miejscu dobrze widocznym i na jak najkrótszym odcinku, żeby zminimalizować ryzyko wypadku. Dzieci zachowują się nieco inaczej, niż dorośli: są mniej przewidywalne, często bardziej rozkojarzone, a także niedoświadczone w sytuacjach zagrożenia na drodze. Są oczywiście również niższe, a więc gorzej widoczne przez kierowców – same mają również ograniczoną widoczność. Nie potrafią dokładnie ocenić odległości i prędkości nadjeżdżających pojazdów oraz często podejmują działania ryzykowne nieświadome zagrożeń.

Z tego względu to na dorosłym kierowcy spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Zdecydowanym ułatwieniem dla wszystkich uczestników ruchu jest więc dokładnie oświetlone i widoczne przejście dla pieszych – najlepiej pomalowane w kolorach białym i czerwonym – mówi specjalista z firmy ANDROS z Redy, producent oznakowania drogowego –  Dodatkowo niezbędne są znaki drogowe pionowe, informujące o przejściu dla pieszych oraz ostrzegające o zbliżaniu się do terenów przyszkolnych. Przegrody fizyczne, na przykład bariery segmentowe lub łańcuchowe mogą zapobiec nagłemu wtargnięciu na jezdnię w miejscu niedozwolonym. W celu zmniejszenia prędkości kierowców możliwe jest również zastosowanie progów zwalniających lub azylu dla pieszych, dzięki któremu pas jezdni zostanie zwężony – dodaje.

Spowolnienie ruchu pojazdów

Niestety nie wszyscy kierowcy stosują się do znaków ograniczających prędkość, a tym samym poruszają się po terenach przyszkolnych i w pobliżu przejść dla pieszych ze zbyt dużą szybkością. Z tego względu stosuje się już wspomniane progi zwalniające. Ich obecność musi zostać poprzedzona znakiem A-11a – próg zwalniający. Znak zazwyczaj uzupełnia się znakiem T-1 informującym o odległości od progu oraz znakiem B-33 zakazującym poruszania się z prędkością powyżej niż wskazana.

Inną możliwością jest azyl dla pieszych, który znajduje się w połowie pomiędzy dwoma pasami ruchu. Tworzy w ten sposób wysepkę – bezpieczną dla przechodzących, a jednocześnie wymuszającą na kierowcach spowolnienie oraz utrudniającą wyprzedzanie. Dzięki temu dzieci mogą przechodzić przez jezdnię bezpieczniej, w razie potrzeby zatrzymując się pośrodku jezdni i obserwując ruch pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej strony.