27 września 2019

Kategoria:
Inne

Organizacja pogrzebu pod względem formalnym

Organizacja pogrzebu nie jest prostym zadaniem chociażby dlatego, że istnieje wiele formalności, których należy dopełnić w tym wyjątkowym czasie żałoby. Aby temu sprostać, warto wybrać zakład pogrzebowy, który przygotuje niezbędne dokumenty. Jakie formalności należy załatwić organizując pogrzeb? Dowiedz się, jakie konkretnie wnioski należy przygotować i przesłać do wybranych instytucji.  

Jakich formalności należy dopełnić organizując pogrzeb?

Pogrzeb to wyjątkowo trudne wydarzenie, gdyż jego organizacja związana jest także z obowiązkiem dopełnienia niezbędnych formalności. Na początku sporządzana jest karta zgonu, która zazwyczaj wystawia lekarz. Następnie koniecznym jest uzyskanie aktu zgonu. W tym celu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i okazać kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej oraz wypełnić i przekazać wniosek o wydanie aktu zgonu. Dopełnienie tych formalności uprawnia do organizacji pogrzebu, dlatego też później można udać się już bezpośrednio do zakładu pogrzebowego. Ponadto, warto też pamiętać, że osoba organizująca pogrzeb, może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, który z reguły otrzymuje najbliższa rodzina, a czasami także dom pomocy społecznej, osoba obca, pracodawca itp. Można go otrzymać, gdy zmarły był rencistą lub emerytem, ubezpieczonym, osobą pobierającą zasiłek chorobowy bądź macierzyński lub miała ustalone prawo do emerytury. Aby go otrzymać należy pamiętać, by złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego. Do oddziału ZUS należy złożyć dokumenty takie jak:

  • uzupełniony wniosek o wypłatę zasiłku,
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • i oryginały poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy może być wypłacany nie tylko przez ZUS, ale także KRUS, MSWiA oraz Wojskowe Biuro Emerytalne.

Bliscy osoby zmarłej, którzy chcą przeprowadzić kremację zwłok, muszą pamiętać również o sporządzeniu stosownego oświadczenia. Dodatkowo, jeśli konieczna jest także ekshumacja zwłok, należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu – podkreśla specjalista z zakładu pogrzebowego Charon z Elbląga.

Czy formalności trzeba dopełniać osobiście?

Należy podkreślić, że utrata bliskiej osoby związana jest z bólem i tęsknotą, dlatego też wiele osób nie ma chęci, czasu ani głowy do tego, by zajmować się organizacją pogrzebu i w tym dopełnianiem formalności. Zdają sobie z tego zakłady pogrzebowe, dlatego te świadczące usługi profesjonalnie, chętnie służą wsparciem. Wystarczy wypisać upoważnienie, aby wszelkie dokumenty zostały sporządzone i złożone w odpowiednich instytucjach przez pracownika zakładu pogrzebowego. Takie rozwiązanie z pewnością jest najlepszym, aby w spokoju przeżyć żałobę.