23 września 2017

Kategoria:
Inne

Opakowania FIBC do transportu materiałów niebezpiecznych
5 (100%) / 1 głosów

Opakowania FIBC do transportu materiałów niebezpiecznych

Podczas transportu materiałów niebezpiecznych trzeba zachować szczególną ostrożność i podejmować środki bezpieczeństwa. Aby przewożone sypkie substancje dotarły na miejsce w niezmienionym stanie i nie wyrządziły krzywdy ludziom ani środowisku, są pakowane w tzw. FIBC, czyli uniwersalne pojemniki na materiały sypkie (od angielskiego Flexible Intermediate Bulk Container).

Jak transportuje się materiały sypkie?

Surowce w postaci sypkiej, szczególnie te, które są wrażliwe na wilgoć i temperaturę, są przewożone w tzw. Big Bagach. O ile piasek może być przewożony luzem na przykrytej naczepie, o tyle np. odczynniki chemiczne muszą być zabezpieczone dokładniej, ponieważ zarówno one mogą być szkodliwe dla środowiska, jak i środowisko dla nich.

Big Bagi spełniają funkcję nie tylko ochronną – powiedział w rozmowie z nami przedstawiciel firmy Empac Polska.Są one wyposażone w stabilizatory kształtu i przyjmują regularne formy, na przykład sześcianu, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń transportową. To ułatwia nie tylko przewóz, ale też załadunek i wyładunek.

Jak przewozi się niebezpieczne materiały sypkie?

W przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym wiele substancji ma formę sypką, a niektóre z nich wymagają specjalnego traktowania w transporcie. Z myślą o takich surowcach powstały kontenery elastyczne Pactainer® UN. Najczęściej są w nich umieszczane materiały z grup opakowaniowych II i III. Są to towary średnio i mniej niebezpieczne. Zaliczają się tu m.in. substancje wybuchowe i łatwo palne.

Konstrukcja tych pojemników spełnia normy zawarte w amerykańskich przepisach z tzw. „Orange Book”, czyli United Nations Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods. W ramach kontroli jakości przeprowadza się testy pod kątem przewozów: drogowego, kolejowego i morskiego.

Ponieważ jakość opakowań decyduje o bezpieczeństwie całego ładunku i osób, które przy nim pracują, produkcja tego typu Big Bagów jest ściśle kontrolowana. Każda konstrukcja opakowania musi uzyskać akceptację, którą przyznaje specjalnie do tego powołana jednostka certyfikująca, np. berliński instytut Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

Oczywiście, w przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania FIBC to jeden ze sposobów zapobiegania zagrożeniom, ale nie należy zapominać o dotrzymywaniu pozostałych norm bezpieczeństwa – od ich łącznego stosowania może zależeć zdrowie i życie wielu osób.