18 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Ogólne zasady projektowania wyłożeń ogniotrwałych

Przemysł materiałów ogniotrwałych odnosi się do gałęzi przemysłu, które w swojej codziennej pracy wykorzystują procesy wysokotemperaturowe. Dzięki zastosowaniu i stałemu rozwojowi technologii materiałów ogniotrwałych, możliwe jest dzisiaj znaczne wydłużenie trwałości i zmniejszenie się zużywania, jak też poprawienie jakości wytwarzanych z ich zastosowaniem produktów. Trzeba jednak pamiętać o ogólnych zasadach projektowania wyłożeń ogniotrwałych.

Projektowanie wyłożeń ogniotrwałych

Projektowaniu wyłożeń ogniotrwałych muszą przyświecać istotne zasady. Powinny być przestrzegane przy realizacji każdej koncepcji wykonywanej przez dostawcę materiałów ogniotrwałych, takiego jak firma FORNAX POLSKA. Konieczne jest:

 • Wykorzystanie materiałów odznaczających się wysoką odpornością na CO oraz na ściskanie – te cechy pozwalają zapewnić wieloletnią trwałość wyłożenia pieca
 • Przestrzeganie kolejności wykonywania projektu, obejmującego: staranne wyliczenie gabarytów, dobór właściwych materiałów, wykonanie obliczeń cieplnych, a także określenie zapotrzebowań materiałowych
 • Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej, która zawiera wszystkie informacje. Dotyczą one zarówno wykorzystanych materiałów, jak też zastosowanej technologii montażu i późniejszej eksploatacji
 • Stosowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie wyłożeń ogniotrwałych, w celu wykorzystania obecnych technik i możliwości

Zastosowanie wyłożeń ogniotrwałych

Wyłożenia ogniotrwałe mają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystane w przemyśle:

 • Metalurgicznym
 • Cementowniczym
 • Wapienniczym
 • Szklarskim
 • Ceramicznym
 • Maszynowym
 • Chemicznym i petrochemicznym
 • Metali nieżelaznych
 • Energetyki do spalania odpadów.

Należy oczywiście zawsze pamiętać o zachowaniu ogólnych zasad projektowania wyłożeń ogniotrwałych. Są stosowane przede wszystkim jako izolacje wysokotemperaturowe oraz wyłożenia robocze urządzeń, gdzie zachodzi największe ryzyko oddziaływania różnorakich czynników niszczących. Zaliczają się do nich stopione metale, agresywne gazy czy wstrząsy cieplne. Co istotne, materiały ogniotrwałe nie zostały objęte dyrektywami Unii Europejskiej.

Profesjonalny dostawca materiałów ogniotrwałych

Przy wyborze profesjonalnego dostawcy materiałów ogniotrwałych, należy zwrócić uwagę na ofertę firmy. Powinna zapewniać kompleksowe projektowanie wyłożeń ogniotrwałych zarówno w mniejszych elementach konstrukcyjnych, jak też w dużych instalacjach przemysłowych, gdzie prace obejmują znacznie większy zakres. Pracownicy powinni być w stanie zapewnić wartościową pomoc i udzielić cennych rad, a jednocześnie opracować optymalną koncepcję, które spełni wymagania każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta.