odnawialne-zrodla-energii
4 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Odnawialne źródła energii – szanse i wyzwania

Odnawialne źródła energii, znane również jako OZE, stanowią coraz większą część gospodarki energetycznej na całym świecie, również w Polsce. Rozwój tych technologii oraz ich rosnące znaczenie niesie ze sobą zarówno wiele szans, z których warto skorzystać, jak i trudne wyzwania, którym trzeba sprostać, tak na szczeblu administracyjnym, jak i społecznym. Na czym one polegają?

Jakie szanse niosą za sobą OZE?

Coraz bardziej dynamiczny rozwój technologii do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – między innymi fotowoltaiki oraz elektrowni wiatrowych – jest odpowiedzią na dwa bardzo istotne problemy współczesnego świata. Pierwszym z nich jest wyczerpywanie się paliw kopalnych, czyli przede wszystkim węgla i ropy, które przez długi czas stanowiły podstawę światowej gospodarki energetycznej. Szacuje się, że przy obecnym zużyciu już za kilka dekad zasoby paliw kopalnych zaczną się wyczerpywać, co spowoduje znaczny wzrost ich cen. Ratunkiem w tej sytuacji są właśnie OZE, które, zgodnie ze swą nazwą i definicją, nie wyczerpią się nigdy.

Promieniowanie słoneczne jest szczególnie istotnym źródłem czystej, ekologicznej energii – mówi przedstawiciel firmy Spirvent. – Roczna gęstość promieniowania słonecznego, po uwzględnieniu strat wynikających z faktu, że duża jego część zostaje odbita bądź rozproszona w wysokich partiach atmosfery, wynosi w Polsce od 950 do 1250 kWh na metr kwadratowy. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w ciągu roku przeciętne gospodarstwo domowe zużywa od 1900 do 2500 kWh energii elektrycznej. Obecna technologia nie pozwala pozyskać całej tej energii, jednak wraz ze swym rozwojem daje coraz lepsze rezultaty.

OZE są również dużą szansą na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, które nie tylko jest szkodliwe dla ludzkiego zdrowia (szacuje się, że rocznie w Polsce blisko 40 000 osób umiera przedwcześnie w wyniku smogu), ale również prowadzi do niekorzystnych zmian klimatycznych o zasięgu globalnym. Środowiska naukowe od lat stoją na stanowisku, że działalność człowieka, w tym zużywanie paliw kopalnych do pozyskiwania energii, ma bardzo niekorzystny wpływ na klimat Ziemi. Technologie energetyczne opierające się na OZE są czyste i przyjazne dla środowiska – nie wytwarzają szkodliwych spalin, zawierających takie substancje jak tlenek siarki, a ich eksploatacja nie wymaga nadmiernej ingerencji w krajobraz.

Wyzwania stojące przed OZE

Rzecz jasna całkowite przestawienie się na odnawialne źródła energii nie jest prostym procesem. Po drodze pojawia się wiele trudności, z którymi jako społeczeństwo powinniśmy sobie poradzić. Jedną z nich jest fakt, że wdrożenie OZE wiąże się z koniecznością zmian w gospodarce energetycznej, która w Polsce oparta jest przede wszystkim na węglu. Coraz większy udział OZE sprawia, że wydobycie paliw kopalnych spada, co bardzo dotkliwie dotyka osoby zatrudnione w sektorze energetycznym.

Dodatkowo wdrożenie technologii opartych na energii słońca czy ruchu wiatru pociąga za sobą konieczność dostosowania do nich infrastruktury energetycznej, co również jest procesem kosztownym i czasochłonnym. Nie mniej istotnym problemem jest to, że nawet w dzisiejszych czasach wiele osób niechętnie podchodzie do tematyki OZE – wynika to między innymi z przyzwyczajenia oraz przeświadczenia, że technologie te są nieefektywne, a problem zanieczyszczenia wyolbrzymiany. Nadmieńmy, że przekonania te nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Technologie pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych z każdym rokiem stają się coraz lepsze, bardziej wydajne i mają coraz większy, korzystny wpływ na jakość naszego życia oraz redukcję zanieczyszczeń.