22 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Odbiór zużytego oleju kuchennego – 3 proste kroki

W każdym lokalu gastronomicznym produkowane są duże ilości odpadów tłuszczowych. Olej roślinny, który nie nadaje się już do użytku, musi być składowany i utylizowany zgodnie z obowiązującymi normami, aby nie zagrażał środowisku naturalnemu. Właściciele obiektów gastronomicznych muszą dostosować się do obowiązujących przepisów i postępować zgodnie z prawem. W jaki sposób przebiega odbiór zużytego oleju kuchennego?

Dlaczego właściwe składowanie oleju kuchennego oraz jego utylizacja są tak ważne?

Olej kuchenny nie może być użytkowany w nieskończoność. Jego częsta wymiana np. we frytkownicy wpływa nie tylko na smak serwowanych dań, ale przede wszystkim na zdrowie spożywających je osób. Nieprzestrzeganie przepisów i smażenie na starym oraz niewłaściwym do tego celu oleju skutkuje dotkliwymi karami. Równie wysokie kary grożą w przypadku niewłaściwego składowania odpadów tłuszczowych.

Stary olej kuchenny jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego, dlatego nie można pozbywać się go poprzez wylewanie do kanalizacji, zbiorników wodnych lub w jakikolwiek inny sposób z wyjątkiem przekazania firmie oferującej skup oleju i jego recykling.

Gospodarowanie odpadami tłuszczowymi: Co zrobić z nienadającym się do użytku olejem kuchennym?

Przepisy nakładają na właścicieli lokali gastronomicznych obowiązek prawidłowego gospodarowania wytwarzanymi odpadami, w którego wypełnieniu pomagają profesjonalne firmy, zajmujące się skupem i utylizacją zużytego oleju.

Aby pozbyć się przepracowanego oleju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystarczą 3 proste kroki. Przede wszystkim warto wybrać firmę, która nie tylko dysponuje stosownymi zezwoleniami, ale także zapewnia kompleksową obsługę na terenie całego kraju. Następnie wystarczy zgłosić chęć rozpoczęcia współpracy, podpisać umowę i zlecić odbiór oleju – wyjaśnia specjalista z firmy Euro Eko Polska.

Korzystając z usług profesjonalistów, dysponujących nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także zapewniających możliwość współpracy na terenie całego kraju (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i ilość wytwarzanych odpadów), możliwe jest maksymalne uproszczenie całego procesu magazynowania i późniejszej utylizacji odpadów tłuszczowych. Dobre firmy zapewniają nie tylko własne pojemniki na olej i szybką oraz fachową obsługę, ale także dbają o to, aby odebrane odpady w żaden sposób nie zagroziły środowisku naturalnemu i zostały przetworzone w przystosowanych do tego celu zakładach.