26 września 2021

Kategoria:
Inne

Od czego zależy koszt montażu domowej przepompowni ścieków?

Na obszarach, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości budowy kanalizacji grawitacyjnej jedynym wyjściem pozwalającym na stworzenie sprawnej sieci obioru ścieków, jest zainstalowanie przydomowych przepompowni i skorzystanie z systemu ciśnieniowego. Zagwarantuje on ochronę gruntów i wód przed zanieczyszczeniem i sprawdzi się w terenach pagórkowatych. Będzie się to jednak wiązało z koniecznością poniesienia pewnych kosztów.

Dlaczego korzystanie z przepompowni domowej może się okazać konieczne?

Zróżnicowane ukształtowanie terenu lub rozległa sieć obejmująca budynki znajdujące się w znacznej odległości od siebie nie pozwalają na wykorzystanie tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej wymagającej stałego, niewielkiego spadku, z jakim układane są rury. Rozwiązaniem tego problemu jest zaprojektowanie sieci ciśnieniowej, gdzie przepływ nieczystości jest wymuszany przez znajdujące się wzdłuż kolektorów stacje pomp. Nieczystości z domów i obiektów użytkowych znajdujących się na różnych poziomach nie mogą jednak trafić do systemu bez zainstalowania przepompowni ścieków. Urządzenia tego typu są w stanie odbierać ścieki bytowe z jednego lub kilku obiektów. Pozwalają również na obsługę kanalizacji deszczowej albo ogólnospławnej – w zależności od potrzeb. Mogą zagwarantować sprawne funkcjonowanie także jako zbiorniki buforowe, ponieważ dzięki swej pojemności będą przechowywać nieczystości w razie awarii któregoś z urządzeń albo przerwy w dostawie prądu. Umieszcza się je w niewielkiej odległości od zabudowań, na ogół jest to od 5 do 10 metrów.

Co składa się na koszt instalacji domowej przepompowni ścieków?

Cena, jaką trzeba zapłacić za domową przepompownię ścieków, zależy od jej budowy i wyposażenia, a także kosztów podłączenia jej z jednej strony do budynku, z drugiej do rurociągu odprowadzającego ścieki. Na wydatki związane z zakupem duży ma wpływ rozmiar zbiornika zrobionego z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zwykle PEHD. Może on mieć klasyczne dno walcowe (PEK) albo stożkowe (PES), które ograniczy gromadzenie się w nim osadów. Ważny będzie także rodzaj zastosowanej pompy. W przypadku przepompowni oferowanych przez renomowanego producenta firmę INWAP zamontowane mogą być pompy wirowo-wyporowe z serii Orka – model N albo NT z rozdrabniaczem, który znacznie usprawni pracę systemu. Znaczenie dla poziomu kosztów ma też ilość potrzebnych pomp – w urządzeniach obsługujących więcej niż jeden budynek trzeba będzie zastosować dwie pompy i rozbudowaną armaturę. Montaż pompy oznacza też konieczność wykonania wykopu.