ochrona osobista
6 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Ochrona osobista – na czym polega?

Ochrona osobista to inaczej mówiąc ochrona VIP-ów, czyli osób o wyjątkowym statusie, sprawujących ważne funkcje lub posiadających duże majątki. Osoby z kategorii VIP (z angielskiego Very Important Person) to między innymi politycy, ważne osobistości ze świata mediów czy biznesu. Ochrona osobista może dotyczyć zarówno ochrony osób, jak i ochrony mienia. Na czym właściwie polega?

Ochrona osobista – kto się nią zajmuje?

Celem ochrony osobistej jest zapewnienie bezpieczeństwa związanego z ochroną życia, zdrowia, nietykalności czy ochrony mienia należącego do VIP-ów. Pracownicy przydzieleni do ochrony osobistej to doświadczone osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenia i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Do ochrony VIP-ów przydzielani są najczęściej byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, pracownicy zawodowo związani z policją czy służbami specjalnymi. Posiadają umiejętności z zakresu strzelania i taktycznej jazdy samochodami. Systematycznie sprawdzana jest ich sprawność fizyczna i umiejętności związane z walką. Dzięki wielu szkoleniom i doświadczeniu w profesjonalny i skuteczny sposób zapewniają bezpieczeństwo, komfort i dyskrecję chronionym przez siebie osobom. Oprócz sprawności fizycznej i wymienionych cech, pracownicy ochrony osobistej mają doskonałe umiejętności dostosowywania się do zastanej sytuacji, przewidywania i neutralizowania zagrożeń. Są oni objęci kodeksem etycznym i muszą ściśle przestrzegać tajemnicy, która związana jest z wykonywaniem przez nich określonych czynności. Ochroniarze są wyposażeni w najnowsze środki łączności oraz w wysokiej jakości broń palną.

Zakres ochrony osobistej

Ochrona osobista zapewnia bezpieczeństwo nie tylko w sytuacjach zagrożenia, ale również w codziennych, prozaicznych sytuacjach, takich jak na przykład zasłabnięcie VIP-a. Pracownicy przydzieleni do ochrony osobistej są doskonale przeszkoleni również z zakresu pomocy przedmedycznej. Zakres ochrony osobistej w dobrych firmach, takich jak np. Gabor Security obejmuje ochronę stałą i doraźną. Dotyczy ona zarówno ochrony osób, jak i mienia. Stała ochrona osobista, jak wynika z jej nazwy, oznacza całodobową ochronę, która ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo życia, zdrowia i nietykalności osobistej chronionego VIP-a. Z kolei doraźna ochrona osobista oznacza zapewnienie bezpieczeństwa w wybranych sytuacjach, w których VIP czuje się zagrożony (na przykład ważna osoba z korporacji dokonująca szczególnej transakcji biznesowej). W ramach doraźnej ochrony osobistej istnieje również możliwość wynajęcia samochodu z uzbrojonym kierowcą lub samego ochroniarza. Poza wymienionym zakresem usług, ochrona osobista może dotyczyć również konwojowania oraz odwożenia i przywożenia dzieci VIP-ów ze szkoły i zajęć dodatkowych.

Skuteczna ochrona osobista – nie tylko reagowanie

Zadaniem ochroniarza, który świadczy usługi ochrony osobistej VIP-a jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w wielu sytuacjach, ale również zapobieganie niebezpiecznym przypadkom. W przypadku ewentualnego konfliktu, ochroniarz VIP stara się go załagodzić bez użycia siły. Stąd ochroniarze zajmujący się tego typu ochroną posiadają wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. Muszą zachować spokój i racjonalne myślenie w wielu okolicznościach. Wszelkie działania z zakresu ochrony osobistej są wcześniej dokładnie planowane, dzięki czemu można przeanalizować wiele sytuacji, szczególnie tych potencjalnie niebezpiecznych. Umiejętne zwracanie uwagi na niedogodności czy ewentualne zagrożenia, zapobiega wystąpieniu niebezpiecznych incydentów. Bieżąca ocena, analiza i przewidywanie, w którym kierunku może potoczyć się wydarzenie, pozwala ochroniarzowi elastycznie dostosować zachowanie i czynności do okoliczności oraz szybko interweniować w przypadku niebezpieczeństwa.