miasto-snieg-dachy
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Obostrzenia prawne dotyczące usuwania śniegu gromadzącego się na dachach

Większość z nas wie, że obowiązek odśnieżania dachu budynku należy do jego właściciela lub zarządcy. Pewnych trudności nastręcza jednak wybranie odpowiedniego momentu na dokonanie niezbędnych prac. Nie wiemy także, jakie konsekwencje prawne mogą nam grozić, jeśli pozostawimy dach nieodśnieżonym.

Odśnieżanie dachu a względy bezpieczeństwa

Każdy współczesny projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie obowiązujące obecnie przepisy prawne i normy budowlane – także te związane z obciążeniem dachu pokrywą śniegową. Jego wytrzymałość musi być dopasowana do tego, jakie warunki pogodowe panują na danym rejonie. Wbrew pozorom miejscowe warunki klimatyczne mogą drastycznie się między sobą różnić – nie tylko pod względem prawdopodobieństwa opadów. Do istotnych czynników należą także wietrzność oraz obserwowane na danym obszarze zmiany temperatur. Przy projektowaniu dachu pod kątem obciążenia śniegiem pod uwagę bierze się również ukształtowanie oraz rodzaj terenu, jaki otacza dany budynek, a także bliskość innych obiektów budowlanych. Niestety, nawet najlepsze przygotowania nie uchronią nas przed kaprysami natury. Pogoda może nam płatać figle, np. zsyłając szczególnie obfite opady śniegu o małym prawdopodobieństwie wystąpienia. Musimy bowiem wiedzieć, że każdy projekt dachu uwzględnia wartości uśrednione i statystyczne, które mogą odbiegać od tych, które będą oddziaływać na dach w przyszłości. W przypadku wystąpienia szczególnie obfitych odpadów odśnieżenie dachu jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Warto wówczas skontaktować się z firmą Rem-Bud świadczącej usługę całodobowego pogotowia technicznego.

Kary za nieodśnieżony dach budynku

Wytrzymałość każdego dachu powinna być jasno określona, a obowiązek jej znajomości ciąży na właścicielach lub zarządcach budynku. To na jej podstawie możemy ocenić, jaką pokrywę śnieżną dach może utrzymać. Takie szacunki muszą uwzględniać ciężar objętościowy śniegu, który ulega zmianie w zależności od klimatu, miejsca i wysokości nad poziomem morza. Zasady określania maksymalnego obciążenia śniegiem określone są w normie PN‐EN 1991‐1‐33:2005. Biorąc je pod uwagę szybko dojdziemy do wniosku, że wiele ze starszych budynków wyposażona jest w dachy, które wymagają regularnego odśnieżania nawet wówczas, gdy opady nie są szczególnie obfite. Ma to znaczenie również ze względu na przewidywane kary. Chociaż prawo nie przewiduje bezpośrednich grzywien za nieodśnieżone dachy, dotyczą one braku zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. W takim przypadku kara wynosi minimum 1000 zł, a często dużo więcej.