29 maja 2018

Kategoria:
Inne

O czym pamiętać przy budowie chlewni

Aby trzoda chlewna rosła szybko, zdrowo i z korzyścią dla hodowcy, trzeba jej zapewnić odpowiednie warunki. Nowoczesne chlewnie są wyposażone w systemy, które dbają o to, aby świnie przebywały w sprzyjającym im otoczeniu. Z tego tekstu dowiesz się, jakie warunki powinna zapewniać chlewnia i o czym trzeba pomyśleć, przystępując do jej budowania – w kontekście dobrostanu zwierząt.

Elementy mikroklimatu chlewni

Każde stworzenie nieco inaczej funkcjonuje w środowisku. Dla każdego gatunku warunki optymalne będą znaczyły co innego. Ich osiągnięcie jest jedną z gwarancji zdrowia, dobrej kondycji i harmonijnego wzrostu, a w przypadku zwierząt gospodarskich – wysokiej wydajności chowu. O co, co składa się na idealny mikroklimat chlewni i jakie warunki preferują świnie, zapytaliśmy specjalistę z firmy Wesstron.

Na mikroklimat w chlewni składają się: temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość ruchu powietrza, stężenie szkodliwych gazów, oświetlenie i natężenie hałasu. Temperatura musi być zróżnicowana w zależności od wieku i  płci osobników. Np. knury stadne najlepiej funkcjonują przy 15°C, ale prosięta w pierwszych dniach życia potrzebują ponad dwukrotnie wyższej temperatury – 32°C. Idealna wilgotność względna waha się od 60 do 75%.

Ruch powietrza i gazy szkodliwe w chlewni

Kolejny aspekt to prędkość ruchu powietrza. Szybkie ruchy powietrza wychładzają organizm, dlatego wietrzenie nie może być zbyt intensywne, szczególnie tam, gdzie przebywają prosięta. Prędkość powietrza powinna być zróżnicowana też w zależności od pory roku. Intensywny przewiew może przyczyniać się do zaburzeń oddychania, pracy serca i chorób dróg oddechowych u zwierząt.

Istotnym elementem związanym z powietrzem jest zawartość w nim szkodliwych gazów, czyli: tlenku węgla, dwutlenku węgla, siarkowodoru i amoniaku. Przekroczenie ich norm może wywoływać różne schorzenia i zaburzenia, w tym metaboliczne, które obniżą wydajność chowu trzody chlewnej. Dlatego tak ważna jest dobra wentylacja w chlewni – zarówno z perspektywy zwierząt, jak i hodowcy.

Światło i hałas w chlewni

Świnia, tak jak i człowiek, funkcjonuje w rytmie dobowym, który jest regulowany przez światło. Zabronione jest trzymanie zwierząt w ciemnościach albo w pełnym oświetleniu całą dobę. W chlewni należy dążyć do imitowania naturalnego cyklu dnia i nocy. Sprzyja to szczególnie maciorom, które przy optymalnym oświetleniu są bardziej płodne.

Szkodliwym czynnikiem, oprócz niedoboru lub nadmiaru światła, jest też hałas. Jeżeli jego natężenie wynosi powyżej 70 dB, świnie stają się nerwowe, agresywne, doświadczają stresu. W jego następstwie przyrosty masy maleją, a wydajność chowu spada.