14 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Notarialna umowa przedwstępna i przyrzeczona
5 (100%) / 1 głosów

Notarialna umowa przedwstępna i przyrzeczona

Umowa przedwstępna i przyrzeczona to dwa rodzaje dokumentów, o których powinien wiedzieć każdy, kto myśli o zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Czym są te umowy i do czego zobowiązują podpisujące się po nimi strony?

Czym jest umowa przedwstępna?

Definicję umowy przedwstępnej znajdziemy w Art. 389 ustawy Kodeks Cywilny – zgodnie z nią umowa przedwstępna to umowa, na mocy której jedna lub obie strony porozumienia zobowiązują się do zawarcia w późniejszym terminie umowy przyrzeczonej. Jeśli w treści umowy przedwstępnej nie został określony konkretny termin zawarcia umowy przyrzeczonej, obie strony mają prawo żądać zawarcia tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeśli obie strony żądają terminów, lecz terminy te nie pokrywają się ze sobą, wiążący jest termin wyznaczony przez stronę, która jako pierwsza wysunęła takie żądanie. Jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej żadna ze stron nie wysunęła żądania co do terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Umowa przedwstępna w praktyce

Umowa przedwstępna jest bardzo przydatnym dokumentem zarówno dla właściciela nieruchomości, np. mieszkania czy domu, jak również jego nabywcy, gdyż pozwala umówić się na zawarcie właściwej umowy w odpowiednim dla obu stron terminie. Dzięki niej można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, na przykład mających miejsce kiedy po uzyskaniu kredytu na kupno nieruchomości kupujący dowiaduje się, że sprzedający zrezygnował z jej sprzedaży lub sprzedał ją komuś innemu. W treści umowy przedwstępnej musi zostać uwzględniona dokładna cena sprzedaży nieruchomości.

Jak zawrzeć umowę przedwstępną?

Polskie przepisy nie stwierdzają w jakiej formie musi zostać sporządzona umowa przedwstępna. Jedną z dopuszczalnych form jest akt notarialny.

-Umowa przedwstępna nie musi być zawarta jako akt notarialny, jednak takie rozwiązanie daje stronom możliwość żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, jeśli druga strona uchyla się od swoich zobowiązań – wyjaśnia notariusz Dorota Szuman-Krzych – Zawarcie umowy przedwstępnej w innej formie daje stronom w takich sytuacjach możliwość jedynie dochodzenia odszkodowania.

Aby zyskać dodatkową pewność, że druga strona nie wycofa się z przyszłej transakcji, możliwe jest wprowadzenie do treści umowy przedwstępnej zapisu o wymaganym zadatku, czyli kwocie, którą kupujący przekazuje sprzedającemu.

Czym jest umowa przyrzeczona?

Jak zostało wspomniane, umowa przedwstępna to rodzaj umowy, w której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości kolejnej umowy – umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona jest więc właściwą umową kupna-sprzedaży, która zobowiązuje sprzedającego do przekazania kupującemu nieruchomości i zrzeczenia się na jego rzecz praw do niej.