Kiedy należy zdecydować się na tłumaczenie przysięgłe?
17 grudnia 2017

Kategoria:
Inne

Kiedy należy zdecydować się na tłumaczenie przysięgłe?

Kiedy musimy wybrać tłumacza przysięgłego?

Jeśli tłumaczenia wymagają dokumenty, które mają moc prawną i zależy nam na tym, by tę moc zachowały po dokonaniu przekładu, musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Potrzebujemy tego przede wszystkim do załatwiania spraw urzędowych. Najczęściej korzystamy z pomocy tłumacza przysięgłego do tłumaczenia akt stanu cywilnego, akt notarialnych, dokumentów sądowych, oficjalnych umów, dokumentów bankowych, ubezpieczeniowych, medycznych, czy poświadczenia świadectw ukończenia szkoły, a także dokumentów rejestracyjnych pojazdów, które zostały sprowadzone do kraju zza granicy.

Forma tłumaczenia uwierzytelnionego

Tłumaczenie uwierzytelnionym, zawsze ma postać papierową. Wówczas potrzebna jest notatka z opisem tłumaczenia, który wskazuje datę i miejsce wykonania tłumaczenia, jego czas trwania i zakres. Na każdej stronie wydruku tłumaczenia uwierzytelnionego znajduje się pieczęć tłumacza, która poświadcza oryginalność tłumaczenia z oryginalnym tekstem – mówi nam właścicielka Biura tłumaczeń mgr Małgorzata Fuzinski z Olsztyna.

Nie jest to „zwykła pieczątka”, jaką może sobie wyrobić każdy. To specjalna pieczęć, którą wydaje Mennica Państwowa. Zawiera imię i nazwisko tłumacza, język, w ramach którego zdobył on uprawnienia i numer nadanych uprawnień. Z ciekawostek warto dodać, że wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione są wpisywane w repertorium, czyli specjalny rejestr tłumaczeń. Odnotowuje się w nim datę przyjęcia i wydania dokumentu z tłumaczeniem, dane zleceniodawcy, język tłumaczenia, liczbę stron i ilość sporządzonych egzemplarzy, a także krótkie streszczenie dokumentu wraz z uwagami o jego rodzaju, formie i stanie. W repertorium tłumacz odnotowuje także, czy przygotował tłumaczenie na podstawie oryginału, czy kopii dokumentu.

Jeśli więc na przykład kupiliśmy samochód z Niemiec i potrzebujemy przekładu dokumentacji na język polski, zanim wybierzemy biuro, z którego usług chcemy skorzystać, upewnijmy się, czy swoje usługi świadczy w nim tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Zwykłe tłumaczenie nie będzie miało właściwej wartości, dlatego nie warto nawet rozważać takiego wyboru.