6 stycznia 2018

Kategoria:
Inne

Najpopularniejsze metody obróbki metali

Obróbka metali to proces, w wyniku którego zmianie ulega wygląd i specyfika danego metalu. Do obróbki metali wykorzystywane są specjalne procesy technologiczne, których zadaniem jest zmiana dotychczasowych właściwości fizycznych i chemicznych metali. Metody obróbki metali wykorzystywane są m.in. do produkcji górniczych konstrukcji stalowych, maszyn górniczych oraz platform wiertniczych.

Obróbka plastyczna metali

Głównym celem obróbki plastycznej metali jest ich przekształcenie w sposób plastyczny. Dzięki temu możliwe jest zarówno zmienianie kształtu i formy poddanych jej metali, jak i zmiana ich właściwości chemicznych. Taką obróbką zajmują się specjalistyczne firmy, takie firmy jak dystrybuujący i produkujący maszyny górnicze Patentus.

Obróbka plastyczna wykonywana jest zasadniczo w dwóch wersjach. W pierwszej z nich obróbkę przeprowadza się na zimno oraz na gorąco. W pierwszym wypadku temperatura towarzysząca temu procesowi jest niższa niż podczas rekrystalizacji, a w drugim wyższa. Istnieje także kilka metod przeprowadzania obróbki plastycznej metali. Należą do nich gięcie, które zazwyczaj przeprowadza się na zimno. Gięcie metali natomiast odbywa się poprzez ich zwijanie, zginanie oraz wyginanie. Innymi metodami są ciągnięcie i tłoczenie i przeprowadza się je zarówno w zimnej temperaturze, jak i gorącej.

Obróbka termiczna metali

Drugą, bardzo często stosowaną metodą obróbki metali, jest ich obróbka termiczna. Do jej przeprowadzenia, jak sama nazwa tej metody wskazuje, konieczne jest zastosowanie bardzo wysokiej lub niskiej temperatury. W procesie obróbki termicznej metali dochodzi do przekształcenia stopów metali przy użyciu wysokich temperatur, a następnie ich schłodzeniu za pomocą niskich. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest zmienianie kształtu, rozmiaru oraz cech chemicznych danego metalu. W trakcie obróbki termicznej metal poddawany jest wyżarzaniu, hartowaniu, utwardzaniu za pomocą ciepła oraz nasyceniu pewnymi pierwiastkami.

Obróbka mechaniczna metali

Trzecią z najpopularniejszych metod obróbki metali jest obróbka mechaniczna. W metodzie tej wykorzystywane są specjalne narzędzia oraz maszyny, które dzięki swojemu oddziaływaniu na metal przy użyciu siły są w stanie zmienić jego wielkość, kształt oraz formę. Obróbka mechaniczna metali jest nierozerwalnie związana z wykorzystaniem takich metod, jak np. skrawanie czy frezowanie. Obróbka metali skrawaniem obejmuje dwa procesy. Pierwszy z nich to obróbka wiórowa, która polega na nadaniu metalowi wymaganego kształtu poprzez usunięcie jego części przy użyciu obrabiarek. Drugi to natomiast obróbka ścierna, która polega na ścieraniu części metalu z wykorzystaniem narzędzi takich, jak tarcze, osełki, pasty, a nawet papier.