9 lutego 2017

Kategoria:
Inne

Najpopularniejsze gatunki zwierzyny łownej

Zwierzyną łowną nazywamy dzikie gatunki zwierząt – ssaków i ptaków – które zgodnie z obowiązującym prawem mogą stać się obiektem polowań myśliwych. Listę tych zwierząt ustala Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowym Związkiem Łowieckim oraz Państwową Radą Ochrony Przyrody. Obecnie obowiązujący wykaz zwierząt łownych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 roku. Znajdziemy w nim między innymi następujące gatunki.

Dzik (Sus scrofa)

To duży ssak z rodziny świniowatych, rozpowszechniony w całej Eurazji z wyjątkiem północnych terenów Półwyspu Skandynawskiego oraz północny Rosji. W Polsce występuje bardzo licznie na terenie całego kraju, głównie w lasach, choć często można zaobserwować stada dzików również na terenach miast, na osiedlach mieszkaniowych, gdzie żerują wyjadając resztki ze śmietników. Długość ciała dzika wynosi od 90 do 200 cm, wysokość w kłębie do 110 cm. Największe samce ważą nawet do 320 kilogramów.

Łoś eurazjatycki (Alces alces)

To potężne zwierzę jest największym żyjącym przedstawicielem rodziny jeleniowatych, a zarazem największym gatunkiem zaliczanym w Polsce do zwierzyny łownej. Ponadto jest jednym z największych ssaków lądowych w Europie. Występuje na terenach podmokłych lasów, jego cechą charakterystyczną jest wyjątkowo masywne, łopatowate poroże. Długość ciała wynosi do ponad 300 cm, wysokość w kłębie do ponad 230 cm. Byki, czyli samce osiągają masę od 540 do 720 kg.

Lis rudy (Vulpes vulpes)

Ten drapieżny ssak z rodziny psowatych występuje głównie na półkuli północnej, powszechny jest w Europie i Ameryce, północnej części Afryki oraz częściowo w Azji. W XIX wieku został zaszczepiony na grunt australijski, gdzie do dziś uważany jest za groźnego szkodnika. Żywi się głównie niewielkimi gryzoniami, gadami, bezkręgowcami oraz ptakami, czasem zjada również owoce i warzywa. Jest jednym z głównych gatunków hodowanych na futra.

Królik europejski (Oryctolagus cuniculus)

Gatunek małego ssaka z rodziny zającowatych, występującego w niemal całej Europie, północno-zachodniej części Afryki oraz Australii i Nowej Zelandii. W Polsce nie jest zbyt liczny, najczęściej spotkać go można w północnej, północno-zachodniej i środkowej części kraju. Króliki europejskie mają maksymalnie 45 cm długości, wąż do 3 kilogramów, są zwierzętami roślinożernymi.

Bażant zwyczajny (Phasianus colchicus)

Średniej wielkości ptak z rodziny kurowatych, którego spotkać można na niemal wszystkich terenach niżowych Polski. Nie jest gatunkiem rdzennym, pojawił się w Polsce dopiero w XVI wieku. Zamieszkuje głównie otwarte tereny, na przykład skraje pól uprawnych, świetliste lasy, żywi się miedzy innymi nasionami zbóż, małymi owocami, korzonkami. Masa ciała samca osiąga do 1,5 kilograma.

Odstrzał zwierzyny łownej wymaga profesjonalnej, wysokiej klasy broni. Znajdziemy ją w ofercie sklepu internetowego Komis Broni, specjalizującego się w sprzedaży broni myśliwskiej, sportowej oraz niezbędnych akcesoriów.