15 listopada 2020

Kategoria:
Inne

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy

Bezpieczeństwo pracowników to kwestia, na którą pracodawcy zwracają coraz większą uwagę. Jednak nawet wzrost świadomości o konsekwencjach wynikających z tych zdarzeń, a także stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i przeprowadzanie regularnych szkoleń z zakresu BHP nie jest w stanie całkowicie wyeliminować wypadków przy pracy. Zwłaszcza że wypadki te zdarzają się w każdym zawodzie. Sprawdźmy zatem najczęstsze przyczyny wypadków w zakładach pracy.

W których branżach jest najwięcej wypadków przy pracy?

Mimo iż wypadki przy pracy występują w każdym zawodzie, to istnieje grupa zawodów bardziej narażonych na wystąpienie tego typu zdarzeń. Stopień ryzyka wypadkowego zależy przede wszystkim od miejsca i rodzaju czynności wykonywanych przez pracowników. Im są one bardziej złożone, tym większe prawdopodobieństwo wypadku. Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilkunastu lat, każdego roku zmniejsza się ilość rejestrowanych wypadków pracowniczych. Jednak te same statystyki pokazują, że wciąż największa ich ilość występuje w tzw. Przemyśle ciężkim. Jak wyjaśnia ekspert firmy Meritum z Bielsko-Białej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń mających związek z wypadkami przy pracy:

Średnio w ciągu roku ma miejsce prawie 80000 różnego rodzaju wypadków przy pracy. W podziale według rodzajów działalności gospodarczej wciąż najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowuje się w szeroko pojętej branży górniczo-wydobywczej. Ma to związek głównie z warunkami pracy oraz zakresem wykonywanych zadań. Analogiczne przyczyny dotyczą branż zajmujących kolejne miejsca na liście, a są nimi: dostawa wody i gospodarowanie ściekami oraz odpadami, usługi budowlano-remontowe i opieka zdrowotna. Łączna ilość wypadków przy pracy w wymienionych wyżej branżach każdego roku osiąga prawie 50% wszystkich zgłoszonych zdarzeń. Dane te pokazują, jak wiele jeszcze można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo pracy w zawodach związanych z górnictwem czy budownictwem. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na fakt, że u podstaw prawie 90% wszystkich wypadków przy pracy leży błąd ludzki.

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy?

Generalnie można wyróżnić kilka sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla pracownika podczas wykonywania zleconych mu zadań. Większość z nich w sposób bezpośredni lub pośredni ma związek z organizacją pracy. Dotyczy to zarówno niewłaściwego przygotowania pracownika, jak i stanowiska pracy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zachowaniem polegającym na:

Przystępowaniu do pracy w złym stanie psychofizycznym, nieużywaniu sprzętu i środków ochronnych oraz niewłaściwym użytkowaniem maszyn i narzędzi. Natomiast najczęstsze błędy w przygotowaniu stanowiska pracy dotyczą złego stanu technicznego urządzeń znajdujących się na jego wyposażeniu.

Każda osoba, która uległa wypadkowi w trakcie pracy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Co prawda już same formalności są dość skomplikowane. Jednak zawsze można skorzystać z usług firmy oferującej pomoc prawną, która obejmuje nie tylko złożenie odpowiednich wniosków do pracodawcy i ubezpieczyciela, ale także stały nadzór nad przebiegiem sprawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba poszkodowana może skupić się na rekonwalescencji i pozostawić dochodzenie należnych roszczeń firmie mającej doświadczenie i odnoszącej sukcesy w podobnych sprawach.