biegunka-u-krowy
30 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Najczęstsze przyczyny biegunki u krów

Biegunka u krów, w szczególności u młodych osobników, nie jest niczym niezwykłym. Niestety, ta często pojawiająca się dolegliwość stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla dobrostanu, ale też dla życia zwierząt. Większości przypadków biegunek u krów da się uniknąć! Dowiedz się, jakie są jej źródła i co można zrobić, aby wpłynąć pozytywnie na wchłanianie pokarmu u przeżuwaczy.

Biegunki funkcjonalne u krów

Przyczyn biegunek u krów można doszukiwać się w infekcjach bakteryjnych czy wirusowych. Najczęściej przyczyna jest jednak znacznie prostsza i łatwiejsza do usunięcia. Jak można się dowiedzieć z witryny Wytwórni Mieszanek Mineralnych i Dodatków Paszowych Bentawet, aż 80% biegunek pojawia się na tle funkcjonalnym.

Ich źródłem nie są drobnoustroje chorobotwórcze, ale warunki bytowania zwierzęcia. Krowy są bardzo wrażliwe na takie czynniki, jak: zmiana otoczenia, stres, niewłaściwe karmienie, a nawet hałas, obecność insektów, która wywołuje przeciągający się niepokój u zwierząt czy niedostateczne oświetlenie obory, które rozregulowuje cykl dobowy. Jeżeli pojawi się jeden z takich niesprzyjających elementów, może dojść do biegunki u krów.

Mechanizmy powstawania biegunki u krów na tle funkcjonalnym

Stres może być związany ze zmianą otoczenia, insektami czy niedostateczną ilością miejsca. Niezależnie od podłoża rozregulowuje on układ trawienny. Ma to związek z zaburzeniami pracy układów hormonalnego i nerwowego. Dotyczy to nie tylko krów, ale też ludzi. Wiele osób w chwilach napięcia nerwowego traci apetyt lub przeciwnie – zajada stres. Część doświadcza biegunek, część problemów z wypróżnianiem. Tak samo dzieje się w przypadku krów.

Zmiana otoczenia to częsty powód biegunek u krów. Tu objawy wywołują dwa czynniki. Po pierwsze, przeniesienie do nowego miejsca to stres, który uruchamia wyżej opisane mechanizmy. Po drugie, nowe otoczenie to nowa flora bakteryjna, niezgodna z tą zasiedlającą układ pokarmowy zwierzęcia. Zanim się ono zaadaptuje, jest narażone na ataki ze strony bakterii, przed którymi organizm jeszcze nie potrafi się bronić. Zajmują one kosmki jelitowe i prowadzą do zaburzeń wchłaniania i w konsekwencji – biegunek.

Błędy w żywieniu krów także mogą wywoływać biegunki. Szczególnie dotyczy to młodych osobników z nie w pełni jeszcze rozwiniętym układem trawiennym. Wraz z wiekiem w jelitach krowy rozwija się flora bakteryjna, która odpowiada za odporność oraz rozkładanie niektórych pokarmów. Zbyt szybkie karmienie młodych pokarmem odpowiednim dla dorosłych krów, wczesne odsadzenie od matki czy niedostatecznie dobra jakość paszy mogą wywoływać biegunki u cieląt.

Biegunkom na tle funkcjonalnym można łatwo zapobiec. Pomaga w tym preparat Bentawet C przeznaczony dla przeżuwaczy. To naturalny i bezpieczny środek, który przywraca równowagę  kwasowo-zasadową, pochłania toksyny i osłania kosmki jelitowe przed atakiem bakterii. Może być podawany nawet cielętom, także w czasie terapii antybiotykowej.