sprezarki
19 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Najczęstsze awarie sprężarek

Sprężarka to niezastąpione urządzenie w wielu dziedzinach gospodarki, przemysłu, a także w sektorze usług. To właśnie dzięki niej możliwe jest sprężanie powietrza i innych gazów, które następnie używa się do napędu różnego rodzaju narzędzi i silników, np. maszyn stolarskich lub instalacji lakierniczych. Ze względu na ogrom pracy oraz wysoką temperaturę, sprężarki mogą ulegać usterkom. Jakie wyróżnia się najczęstsze rodzaje awarii sprężarek?

Czym jest sprężarka?

Sprężarka to urządzenie, które podwyższa ciśnienie gazu (np. powietrza), zwiększa gęstość i tym samym wymusza jego przepływ. Dzięki temu zapewnia napęd różnego rodzaju narzędzi. Zbudowana jest z cylindra oraz tłoka, który porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym. Ze względu na kierunek ruchu tłoka w cylindrze, wytwarzane jest na przemian ciśnienie niezbędne do zasysania powietrza, a następnie do jego sprężenia. Podczas pracy, sprężarka wytwarza ogromną ilość energii cieplnej, dlatego musi być dodatkowo wyposażona w system chłodniczy. Na rynku dostępnych jest kilka typów sprężarek (tłokowe, śrubowe  rotacyjne i odśrodkowe), które znacząco różnią się od siebie sposobem działania i przeznaczeniem. Nowoczesne sprężarki posiadają dodatkowo układ oszczędzania energii, dzięki któremu zmniejsza się zużycie energii, a także poprawia jakość dostarczanego gazu do instalacji.

Gdzie używa się sprężarek?

Sprężony gaz jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wielu urządzeń. Napędza różnego rodzaju narzędzia, np. klucze pneumatyczne, szlifierki, wiertarki, młoty, pompy. Podnosi ciśnienie w układach turbin gazowych i transporterach materiałów sypkich. Sprężarka jest również elementem przedmiotów, które można znaleźć w gospodarstwie domowym – lodówki, odkurzacze, suszarki do włosów, wentylatory. Znalazła także zastosowanie w warsztatach samochodowych – jest elementem urządzeń do pompowania kół, występuje w układzie klimatyzacji samochodu, a także w myjkach ciśnieniowych.

Awarie sprężarek

Sprężarki mogą ulegać usterkom, które wywołane są nieprawidłowym użytkowaniem i złą konserwacją. W przypadku niewłaściwego działania maszyny, należy jak najszybciej skontaktować się z punktem zajmującym się kompleksowym serwisem sprężarek, np. firmą Kompresjan z siedzibą w Słupii pod Bralinem i oddziałem we Wrocławiu. Dzięki szybkiej diagnostyce można uchronić sprzęt przed nieodwracalnym uszkodzeniem. Do najczęstszych awarii sprężarek zalicza się:

  • Zatarcie układu tłokowego – wywołane zapchaniem przewodu powietrza, które zwiększa ciśnienie tłoczonego gazu lub brakiem oleju do smarowania poszczególnych części;
  • Zbyt duży opór zasysanego powietrza – spowodowany zapchanym filtrem powietrza lub jego niewłaściwym typem;
  • Zalanie sprężarki ciekłym czynnikiem chłodniczym – najczęściej spowodowane nadmiarem oleju w komorze olejowej;
  • Zmniejszona wydajność sprężarki – jest skutkiem zatarcia układu tłokowego lub wadliwą regulacją zaworów;
  • Za wysoka temperatura pracy – to częsty skutek zanieczyszczonej głowicy oraz przewodów tłoczących powietrze;
  • Obecność oleju w układzie pneumatycznym – powodem jest niewłaściwie przeprowadzone smarowanie układu tłokowego lub brak konserwacji;
  • Stukanie podczas pracy sprężarki – przyczyną jest uderzanie tłoków o powierzchnię głowicy, które pokryte są za grubą warstwą spalonego oleju.