27 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polegają szkolenia z ubezpieczeń społecznych?

Szkolenia z ubezpieczeń społecznych to szkolenia, które kompleksowo przedstawiają tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dotyczą m.in. składek ZUS, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w razie choroby czy emerytur oraz rent. Każde z tych zagadnień jest szczegółowo omawiane, a dokładna tematyka szkoleń może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Poznaj szczegóły!

Charakterystyka szkoleń z ubezpieczeń społecznych

Szkolenia z ubezpieczeń społecznych polegają na przekazaniu wiedzy dotyczącej m.in.:

  • zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
  • zasad podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczeń społecznych,
  • przepisów prawnych dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych,
  • obowiązków płatnika składek,
  • świadczeń z tytułu choroby, zasiłków macierzyńskich oraz zasiłków opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych,
  • świadczeń z tytułu renty i emerytury,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zasad sporządzania dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczeń,
  • zasad przyznawania i wypłaty świadczeń.

Szkolenia zapoznają z aktualnymi przepisami i pozwalają zaktualizować wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych i zagadnień z nimi związanych. Informacje są przekazywane w sposób profesjonalny i rzeczowy, dzięki temu uczestnicy szkoleń szybko nabywają wiedzę i potrafią ją w praktyczny sposób wykorzystać.

Do kogo są skierowane szkolenia z ubezpieczeń społecznych?

Oferta szkoleń z ubezpieczeń społecznych jest skierowana do osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką i chcą zgłębić tajniki wiedzy z tego zakresu. W szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno te osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak też pracownicy już zatrudnieni w działach kadrowo-płacowych czy w biurach rachunkowych.

Szkolenia z ubezpieczeń społecznych na zamówienie

Jedną z firm, która oferuje kursy z zakresu ubezpieczeń społecznych, jest firma MF Szkolenia. Firma proponuje swoim klientom przygotowanie kompleksowych szkoleń w dowolnie wybranym miejscu i w dowolnej formie. Osoby, które są nimi zainteresowane, mogą samodzielnie wskazać, jaki zakres materiału ich interesuje i czego chciałyby się dowiedzieć. Specjaliści z firmy MF Szkolenia przygotują odpowiedni program, a trenerzy w profesjonalny sposób przeprowadzą zajęcia.

Klienci mają możliwość konsultacji z trenerem w przyszłości, już po realizacji szkolenia. Jeżeli mamy jakieś pytania odnośnie szkoleń lub chcemy zapytać o materiał szkoleniowy, możemy kontaktować się telefonicznie lub przez e-mail podany na stronie.