11 października 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polegają szkolenia PPOŻ?

Szkolenia przeciwpożarowe, inaczej zwane szkoleniami PPOŻ, musi przeprowadzać każdy pracodawca. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zatrudnionych przez niego osób. Rezygnacja z organizacji szkoleń to nie tylko narażenie się na poniesienie kary, ale też ryzyko katastrofy. A zatem, jak przeprowadzane są szkolenia PPOŻ i dlaczego są one takie ważne?

Charakterystyka szkolenia PPOŻ

Chociaż wydaje się, że szkolenia bezpieczeństwa są nudne i niepotrzebne, bo przecież każdy wie, jak się zachować, to zawsze warto przypominać zasady postępowania w przypadku pożaru. Nie ma przepisów, które określałyby, jak ma wyglądać szkolenia ppoż. Na pewno powinno być ono dostosowane do specyfiki danej instytucji. Jednak są elementy, które na pewno warto zawrzeć w wykładzie o bezpieczeństwie. Osoba prowadząca szkolenie opowie o zagrożeniach związanych z pożarem, jakie czyhają na pracowników danej firmy. Wskaże też sposoby zapobiegania im i środki bezpieczeństwa, jakie warto podejmować. Na końcu powie o tym, jak zachowywać się w przypadku, kiedy w budynku pojawi się ogień. Może również nauczyć słuchaczy obsługi urządzeń przeciwpożarowych, a także przeprowadzić test mający na celu sprawdzenie wiedzy pracowników dotyczącej odbytego szkolenia.

Organizacją szkoleń zajmują się wyspecjalizowane firmy, na przykład Yellow Frog z Bydgoszczy. Takie zajęcia mogą pomóc zachować zimną krew użytkownikom budynków w przypadku wybuchu pożaru. Natomiast panika bardzo utrudnia ewakuację. Wiedza zmniejsza strach – jeśli pracownicy zostaną przeszkoleni, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia, dużo łatwiej zapanują nad sytuacją.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Poza organizowaniem szkoleń pracodawcy mają też inne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Muszą oni przede wszystkim dbać o dobry stan budynku i instalacji. Poza tym powinni wyposażyć firmę w sprawne urządzenia przeciwpożarowe, a także jak najszybciej naprawiać je w przypadku uszkodzenia. Konieczne jest też wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie planu postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Z takim planem powinni zapoznać się wszyscy pracownicy.

Warto mieć w firmie osobę, która zajmie się szkoleniami okresowymi, ale można też korzystać z usług zewnętrznych przedsiębiorstw. Każda firma jest nieco inna, dlatego kurs powinien być dostosowany do konkretnej placówki. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kwestia, której nie można zaniedbywać, bo może to skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.