14 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polegają badania wysokościowe?

Aby zostać przyjętym do pracy, trzeba spełniać określone wymagania. Często nie dotyczą one jedynie kwalifikacji, ale też stanu zdrowia. Tak jest w przypadkach zawodów wykonywanych w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu. Przykładem jest praca na wysokościach. Jakie badania muszą zostać przeprowadzone, zanim pracownik zacznie wykonywać pracę tego typu?

Co wchodzi w skład badań wysokościowych?

Badania wysokościowe wymagają wizyty u więcej niż jednego specjalisty, ponieważ pracownika trzeba sprawdzić na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim należy udać się do okulisty, bo wada wzroku może stanowić dużą przeszkodę – zwłaszcza, że w pracy na wysokości nie można używać okularów (soczewki są jednak dozwolone).

Poza tym składa się wizytę laryngologowi, neurologowi i psychologowi. Konieczne jest również przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy.

Badania w zakresie medycyny pracy oferuje np. Spółka Lekarska znajdująca się w Warszawie. Ważne jest to, aby regularnie kontrolować stan zdrowia pracowników wysokościowych. Dlatego też badania powinno się powtarzać.

Praca na wysokościach – czyli jaka?

Kiedy słyszy się o badaniach wysokościowych, mogą pojawić się wątpliwości dotyczące faktycznej wysokości, na której wykonywana jest praca. Otóż wynosi ona co najmniej 1 m, licząc od poziomu ziemi lub podłogi. Ale pracy nie uznaje się za wysokościową, jeśli jest ona wykonywana w miejscu osłoniętym z każdej strony i zabezpieczającym pracownika przed upadkiem. Asekurację powinny stanowić ściany pełne lub z oknami mierzące przynajmniej 1,5 m.

Od wysokości miejsca pracy zależy częstotliwość i zakres badań. Praca na wysokości stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia wykonującej ją osoby, dlatego wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności.

Czy do badań wysokościowych trzeba się przygotowywać?

Jest kilka czynników, o które warto zadbać, przed poddaniem się badaniom wysokościowym. Ponieważ konieczne jest sprawdzenie poziomu glukozy we krwi, to na badanie należy przyjść na czczo. Poza tym, lepiej unikać alkoholu przynajmniej na kilka dni przed wizytą. W dzień badania warto być również wypoczętym. Konieczne jest posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów. Zaniedbanie kwestii badań wysokościowych może mieć opłakane skutki. Dlatego warto podejść do nich odpowiedzialnie i odbyć wszystkie potrzebne wizyty. Zwłaszcza, że bez pozytywnych wyników badań i orzeczenia lekarza medycyny pracy wykonywanie zawodu na wysokościach jest tak naprawdę niemożliwe.