14 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Na czym polegają badania geotechniczne gruntu i kiedy należy je przeprowadzić?

Każda inwestycja budowlana wymaga odpowiedniego przygotowania. Jednym z ważniejszych etapów tego typu prac są badania geotechniczne gruntu, których wykonanie jest korzystne dla inwestora, ale zasadność ich przeprowadzenia wynika również z przepisów prawa. Na czym dokładnie polegają te badania, jaki jest ich cel, zastosowanie oraz jakie są najczęściej wykorzystywane metody badawcze?

Badania geotechniczne gruntu – cele i zastosowania

Badania geotechniczne gruntu mają na celu szczegółową analizę podłoża ze szczególnym uwzględnieniem jego przydatności do celów budowlanych. Odpowiednio dobrane metody badawcze pozwalają określić m. in. rodzaj i rozkład poszczególnych warstw gruntu oraz poziom wód gruntowych. Wyniki badań zamieszczone są w specjalnej dokumentacji zawierającej opinie i ekspertyzy geotechniczne. Na ich podstawie opracowuje się warunki posadowienia budynków. Kiedy dokładnie warto wykonać badanie geotechniczne?

Powinno ono zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem prac budowlanych. – Podpowiada przedstawiciel Biura Geologicznego BUGEO z Zielonki koło Warszawy. – Warto o tym pamiętać np. podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Dobrą praktyką jest również przeprowadzanie badań geotechnicznych gruntu jeszcze przed zakupem działki. Dzięki temu ocenimy przydatność danego gruntu i dowiemy się, czy planowana przez nas inwestycja jest w pełni opłacalna.

Badania wykonane przed budową pomogą określić warunki posadowienia danego obiektu, co pozwoli na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie technologii fundamentowania, izolacji oraz podpiwniczenia budynku. Rodzaj fundamentów i jakość zbrojenia powinny być bowiem dobrane do panujących na danym terenie warunków glebowych, dzięki czemu wznoszona konstrukcja będzie w pełni bezpieczna i stabilna. Źle dobrane do rodzaju podłoża posadowienie może bowiem skutkować nieprawidłowym osiadaniem, a nawet uszkodzeniem budynku. Oprócz tego badania geotechniczne gruntu należy wykonać planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rodzaje badań geotechnicznych gruntu

Do podstawowych rodzajów badań geotechnicznych zaliczamy:

  • Wiercenia geotechniczne – polegają na wykonywaniu kilku, najczęściej przynajmniej trzech odwiertów, przy pomocy wiertnicy mechanicznej lub też metodą ręczną. Badanie pozwala na pobranie próbek gleby i umożliwia ocenę możliwości posadowienia budynku oraz wykonanie ewentualnych badań laboratoryjnych.
  • Sondowania geotechniczne – metody jakościowe oraz ilościowe pozwalają na analizę fizycznych, jak również mechanicznych własności podłoża in situ. Wykorzystując wskaźniki oporu, bada się np. spójność czy wytrzymałość gruntu. W tym celu stosuje się m. in. sondowanie dynamiczne DPL, DPM czy DPH, a także sondowanie obrotowe typu VT oraz SLVT.