5 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polega wtrysk dwukomponentowy?

Nowoczesne wtryskarki to skomplikowane, wielofunkcyjne maszyny pozwalające na przetwórstwo tworzyw sztucznych. Są dostępne w różnych wariantach, aczkolwiek ich ogólna budowa jest podobna, gdyż składają się z takich samych podzespołów. Dodatkowe elementy konstrukcji są dostosowywane do rodzaju przetwarzanego tworzywa, sposobu pracy czy też rodzaju formy. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć wtryskarki dwukomponentowe i wielokomponentowe.

Czym jest formowanie wtryskowe?

Formowanie wtryskowe jest techniką kształtowania tworzyw sztucznych polegającą na wtryskiwaniu uplastycznionego materiału do formy – produkcją takich elementów zajmują się np. takie firmy jak  Hubeny. To właśnie w formie tworzywo zastyga, przybierając właściwy kształt. Sam wtrysk jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu. Dostępne są również inne odmiany formowania, bez konieczności stosowania tego materiału. Istnieje np. możliwość wykorzystania prepolimeru i środka powodującego polimeryzację.

Jakie są etapy wtryskiwania?

Pierwszym ważnym krokiem jest ogrzewanie i upłynnienie tworzywa za pomocą elementów grzejnych. Proces ten odbywa się przy wykorzystaniu wysokiego ciśnienia i temperatury. Wszystko to odbywa się w obracającym się ślimaku, który może wykonywać dwa rodzaje ruchów. W trakcie uplastyczniania tworzywa wykonuje on ruch obrotowy, natomiast już w kolejnym etapie wtrysku posuwisto-zwrotny. Po upłynnieniu jest napełniana forma i w odpowiednim czasie chłodzona bądź ogrzewana, w zależności od zastosowanego tworzywa. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do opróżniania formy i ponownego, szczelnego jej zamknięciu w celu rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy. Warto pamiętać, że uzyskane kształtki w ostatnim etapie wymagają wypolerowania powierzchni, poprzez ich odcięcie i przetarcie w miejscu połączeń.

Wtrysk dwukomponentowy – co warto wiedzieć?

Podwójne wtryskiwanie tworzywa jest najprostszą wersją dwukomponentowego formowania wtryskowego, zarówno z punktu widzenia maszyny, jak i formy. Sam proces polega na wtłaczaniu dwóch kolorów tego samego tworzywa do formy, poprzez dwa niezależne punkty wtryskowe. W gnieździe przyjmują one bardziej bądź mniej zdefiniowaną konfigurację. W momencie jego zamknięcia obydwie jednostki rozpoczynają proces wypełniania. Ważne, że istnieje możliwość ustalenia pozycji linii granicznej pomiędzy wtryskiwanymi kolorami za pomocą dwóch różnych prędkości ślimaka. Przy wprowadzaniu podobnych prędkości strumienia objętości możliwe jest uzyskanie symetrycznego wypełniania form o różnych średnicach.