Utylizacja gruzu
23 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polega utylizacja gruzu?

Gruz to odpad budowlany, powstający między innymi w czasie generalnych remontów budynków oraz podczas ich wyburzania. Zgodnie z danymi statycznymi, każdego roku w Polsce powstaje około 3 milionów ton gruzu. Tak ogromna ilość odpadów nie może zostać pozostawiona sama sobie, dlatego polskie przepisy zabraniają wyrzucania gruzu wraz ze zwykłymi śmieciami – musi on zostać w odpowiedni sposób zutylizowany. Na czym polega ten proces?

Etapy recyklingu gruzu

Cały proces recyklingu gruzu składa się z kilku pomniejszych etapów

– Pierwszym z nich jest separowanie materiału – mówi przedstawiciel firmy ZuzperPolega ona na rozdzieleniu gruzu od innych odpadów budowlanych, które zazwyczaj wraz z gruzem wyrzuca się podczas remontów. Następnie gruz jest wstępnie sortowany i poddawany kruszeniu. Kolejne etapy to separacje magnetyczna, która pozwala oddzielić od gruzu takie odpady jak pozostałości zbrojenia oraz sortowanie gruzu zgodnie z jego uziarnieniem.

Ten proces możliwy jest wyłącznie dzięki zastosowaniu specjalistycznych maszyn, między innymi przesiewacza, który pozwala oddzielić gruz od odpadów innego rodzaju oraz kruszarki umożliwiającej rozdrobnienie gruzu na pomniejsze frakcje.

Produkty utylizacji gruzu

W wyniku opisanego wyżej procesu – separacji, kruszenia, sortowania – powstaje kruszywo, które pod wieloma względami nie ustępuje innym surowcom pozyskiwanym z naturalnych źródeł czy wytwarzanym sztucznie. Może być ono z powodzeniem wykorzystywane we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, np. do zagęszczania gruntu lub jako składnik mieszanek, zapraw etc.. Zaledwie 10% gruzu nie nadaje się do powtórnego użytku w budownictwie.

Znaczenie recyklingu gruzu

Recykling gruzu to procedura niezwykle ważna z perspektywy gospodarczej i ekologicznej. Pozwala on do pewnego stopnia zredukować koszty prowadzonych inwestycji w branży budowlanej – od wykonywania dróg po stawianie nowych budynków. Wynika to z tego, że jest on procedurą, szybszą i mniej pracochłonną, niż wydobywanie świeżego kruszywa bądź jego produkcja (np. w przypadku keramzytu). Ponadto recykling jest na wielu płaszczyznach przyjazny dla środowiska naturalnego. Po pierwsze pozwala zagospodarować odpady, który pozostawione na wysypiskach negatywnie wpływają na środowisko. Po drugie pozwala zredukować zapotrzebowanie na kruszywa takie jak piach i żwir, których wydobycie powoduje również naruszenie środowiska naturalnego i przyczynia się do dużej emisji zanieczyszczeń, generowanych przez maszyny wydobywcza i transportowe.