transport pneumatyczny
1 września 2021

Kategoria:
Inne

Na czym polega transport pneumatyczny?

Istnieją różne metody przemieszczania ładunków, które dobiera się w zależności od charakterystyki przenoszonego materiału oraz odległości, na jaką ma być transportowany. W przypadku substancji sypkich lub pyłów jednym z najbardziej efektywnych sposobów będzie skorzystanie z transportu pneumatycznego, który ograniczy straty wynikające z wydostawania się materiału na zewnątrz oraz zagwarantuje wysoką wydajność działania.

W jaki sposób działają systemy transportu pneumatycznego?

Transport pneumatyczny jest na ogół wykorzystywany w instalacjach przemysłowych. Polega na przenoszeniu substancji sypkich w strumieniu przepływającego gazu (zwykle jest to powietrze) poruszającego się wewnątrz szczelnego rurociągu. Przemieszczanie się materiału wymaga wytworzenia odpowiedniego ciśnienia. Systemy transportu pneumatycznego mogą wykorzystywać podciśnienie, a zatem siłę ssącą albo nadciśnienie, czyli siłę tłoczącą. W niektórych przypadkach są używane rozwiązania mieszane w zależności od odcinka rurociągu i konkretnego urządzenia. Podstawowymi częściami składowymi będą zbiorniki służące do magazynowania substancji sypkiej, śluzy pozwalające na jej pobieranie, rurociągi, którymi się ją przesyła oraz układy potrzebne do wytwarzania ciśnienia, a także odfiltrowania materiału na końcowym etapie transportu. W zależności od potrzeb stosowane są systemy nisko-, średnio- lub wysokociśnieniowe.

Jakie urządzenia wykorzystuje się w transporcie pneumatycznym?

Działanie instalacji transportu pneumatycznego wymaga wykorzystania kilku podstawowych elementów. Będą wśród nich rurociągi rozprowadzające przesyłany materiał składające się z przewodów oraz kształtek umożliwiających zmiany kierunku, rozdzielanie strumienia czy zmianę średnicy. Do dostarczania ciśnienia niezbędne okażą się wentylatory transportowe. Są to urządzenia promieniowe, w których zmianie ulega oś przesyłu – powietrze jest w nich wprowadzane przez otwór osiowy w stosunku do obrotów wirnika, a wyprowadzane prostopadle. Ich zaletą jest możliwość odseparowania silnika od wirnika, a także uzyskiwania wysokiego sprężu. Do poboru materiału używane są zawory celkowe. Pozwalają na unikanie dekompresji dzięki szczelnemu mechanizmowi celek znajdujących się w obracającym się wirniku. Do separowania materiału stosuje się najczęściej filtry cyklonowe, działające dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej i bezwładności drobin transportowanego materiału. Rozwiązania do transportu pneumatycznego można znaleźć w ofercie firmy FRAWENT, która dostarcza także urządzenia wentylacyjne i odpylające.