29 maja 2020

Kategoria:
Inne

Na czym polega śrutowanie metalu?

Na ostateczny efekt malowania proszkowego w dużej mierze wpływa sposób przygotowania powierzchni do nakładania nowych powłok. Profesjonalne lakiernie w celu dokładnego oczyszczenia elementów metalowych, nadania im pożądanej chropowatości i wzmocnienia struktury powierzchni najczęściej stosują śrutowanie, nazywane też kulkowaniem. Przyjrzyjmy się bliżej tej metodzie obróbki metali.

Czemu służy śrutowanie metalu?

Śrutowanie jest jednym z najlepszych sposobów oczyszczania powierzchni metalowych. Przebiega znacznie szybciej niż czyszczenie ręczne z użyciem drucianych szczotek, papierów ściernych czy szlifierek; w przeciwieństwie do tradycyjnych metod sprawdza się również na elementach o skomplikowanej budowie, gdy na obiekcie występują liczne załamania i detale (np. felgi, części maszyn, konstrukcje stalowe). Śrutowanie jest bezpieczne dla opracowywanych przedmiotów, czego nie możemy powiedzieć o rozpuszczaniu zanieczyszczeń za pomocą środków chemicznych, które mogą osłabiać strukturę metalu i są szczególnie szkodliwe dla stali.

Śrutowanie jest najlepszą, bo bardzo szybką i dokładną metodą oczyszczania nawet bardzo skomplikowanych elementów metalowych. W procesie śrutowania z obrabianej powierzchni usuwane są produkty korozji, a więc przede wszystkim rdza i zgorzeliny, ale także stare warstwy powłok ochronnych. Powierzchnia poddana śrutowaniu jest nie tylko wolna od zanieczyszczeń, ale też wzmocniona i idealnie gładka, co zapewnia wymaganą przyczepność nowej warstwie lakieru – opowiada nasz rozmówca z lakierni proszkowej Vi-Kolor spod Warszawy.

Jak przebiega śrutowanie?

W procesie śrutowania na powierzchnię oczyszczanego elementu podawany jest środek ścierny w postaci proszku pod bardzo wysokim ciśnieniem powietrza lub wody. W charakterze ścierniwa używa się różnych materiałów, w tym m.in. korundu, garnetu, szkła czy właśnie śrutu staliwnego. Na efekt śrutowania metalu wpływa wiele czynników. Obok wyboru właściwego ścierniwa, bardzo ważne są umiejętności osoby obsługującej dyszę urządzenia. Ścierniwo musi być podawane na powierzchnię pod właściwym kątem, ciśnieniem i z konkretnej odległości, a wszelkie błędy w czasie śrutowania mogą prowadzić do uszkodzenia oczyszczanej powierzchni.

Śrutowanie często nazywane jest piaskowaniem, warto jednak pamiętać, że są to dwie odrębne technologie obróbki strumieniowo-ściernej. Piaskowaniu metali towarzyszy powstawanie dużej ilości szkodliwego pyłu, dlatego obecnie nie stosuje się tej metody. Choć śrutowanie metalu jest procesem znacznie bezpieczniejszym zarówno dla pracowników lakierni, jak i dla środowiska, również w trakcie takiej obróbki należy zachować niezbędne środki ostrożności. Dlatego śrutowanie odbywa się w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach – komorach lub kabinach śrutowniczych.