14 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polega sporządzanie opinii prawnych?
5 (100%) / 1 głosów

Na czym polega sporządzanie opinii prawnych?

Kancelarie adwokackie oferują kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz małych i dużych firm. Pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych, czyli pomocniczych materiałów analitycznych, wyjaśniających dany problem wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Na czym dokładnie polega sporządzanie opinii prawnych?

Opinia prawna sporządzana jest w celu rozstrzygnięcia danego zagadnienia prawnego na podstawie informacji oraz dokumentów przekazanych przez klienta. Przygotowywana jest przez wykwalifikowanego adwokata lub radcę prawnego.

Kompleksowych porad prawnych udziela Kancelaria Adwokat Kingi Bystrzyckiej z siedzibą w Olsztynie.

Opinie prawne tworzone są między innymi z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, spadkowego i windykacyjnego. Schemat sporządzania opinii prawnej można podzielić na trzy etapy:

  1. Wprowadzenie

Pierwszym etapem sporządzania opinii prawnej jest określenie jej przedmiotu i charakteru. Wymaga to opisania zagadnienia, którego dotyczy dana sprawa, przygotowania niezbędnych dokumentów oraz wskazania mających zastosowanie przepisów prawa. Zalecana jest dbałość o przejrzystą strukturę i budowę przygotowywanego dokumentu poprzez podział opinii na części.

  1. Analiza prawna

Następnym etapem jest szczegółowa analiza merytoryczna, która opiera się na przeglądzie dokumentu pod względem treści sprawy, a nie jej formalnej strony. Istotne jest, aby wskazać podstawy prawne, w oparciu o które została przygotowana opinia.

  1. Konkluzje

Ostatnim etapem jest przedstawienie wniosków oraz podpisanie sporządzonej opinii prawnej.

Opinia prawna składa się zatem z opisu problemu, jego analizy pod względem prawnym, przedstawienia możliwych rozwiązań i zagrożeń, oraz wniosków i podsumowania.

Niezbędnym elementem opinii jest wskazanie podstaw prawnych, na których opiera się sformułowane ostateczne stanowisko.

Opinie prawne często obejmują analizę konkretnej umowy, analizę prawną dokumentu czy przedstawienie poglądu na daną sprawę sądową, w celu uzyskania bardziej obiektywnego punktu widzenia. Pomoc prawna w formie opinii prawnej sporządzona jest przede wszystkim po to, aby przekazać wiedzę o uprawnieniach i obowiązkach prawnych, oraz by pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji przez klienta.