pojemniki na odpady
15 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Na czym polega selektywna zbiórka odpadów?

Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na wyrzucaniu śmieci do odpowiednio oznaczonych pojemników. Dzięki takiemu działaniu przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odbierają śmieci, które następnie wykorzystują do produkcji różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Na przykład z plastikowych butelek typu PET uzyskuje się włókno poliestrowe, będące komponentem butów, plecaków lub namiotów. Nie wszystkie odpady da się jednak wykorzystać powtórnie, dlatego część z nich należy bezpiecznie utylizować. Na czym polega selektywna zbiórka odpadów?

Jak dobrze segregować odpady?

Odpowiednia segregacja stanowi podstawę selektywnej zbiórki odpadów. Wszelkie suche odpady, takie jak przedmioty wykonane z metalu, tworzyw sztucznych, szkła czy tekstyliów, powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych na tak zwaną “frakcję suchą”. Zwykle mamy do dyspozycji kontener na szkło, kontenery przeznaczone na papier oraz plastik.

Gruz oraz odpady budowlane mogą budzić najwięcej niepokoju, gdyż na terenie posesji zazwyczaj nie ma wydzielonego pojemnika na produkty uboczne remontu mieszkania. W takim wypadku powinno się zamówić kontener na gruz. Niektórzy wykorzystują nagromadzony gruz na przykład do utwardzania drogi przy swojej posesji lub wyrównania terenu. Z kolei stare meble, zepsute wózki dziecięce, deski do prasowania, itp. warto wystawić przy śmietniku, gdy nadchodzi czas zbiórki wszelkich gabarytów. Przedmioty wielogabarytowe zajmują dość dużo miejsca, dlatego należy nie wystawiać ich z dużym wyprzedzeniem.

Selektywna zbiórka odpadów powinna opierać się przede wszystkim na świadomej segregacji. Dlatego więc należy zwracać uwagę głównie na tworzywo, z którego został stworzony odpad, zanim wyląduje on w koszu. Warto zacząć segregację już w domu i zaopatrzyć się w kilka pojemników: na przedmioty szklane, plastikowe, z papieru/ tektury oraz na odpady zmieszane i organiczne. Przy okazji można postarać się o zredukowanie ilości plastiku w gospodarstwie domowym.

Dlaczego warto korzystać z selektywnej zbiórki odpadów?

Posegregowane odpady stanowią cenny surowiec wtórny, który może być ponownie wykorzystany w taki sam sposób, w jaki był używany pierwotnie lub zyskać zupełnie nowe przeznaczenie. Stosowanie odpadów stanowi wstępny proces recyklingu. Ich odzysk oraz ponowne wykorzystanie to jeden z najefektywniejszych sposobów ochrony środowiska naturalnego.

Jak mówi pracownik firmy MiM Zbiorniki oferującej sprzedaż pojemników na odpady: Sortowanie odpadów ma bezpośredni wpływ na wiele aspektów życia społecznego oraz kwestii dotyczących ekologii. Działania takie ograniczają ilość odpadów zalegających na składowiskach, dzięki czemu mniej toksycznych substancji przedostaje się do gleby, wody i powietrza.

Decydując się na segregację odpadów, warto na początku zakupić odpowiedni pojemnik, który ją ułatwi. Zaleca się więc dokonywanie zakupu jedynie u profesjonalnych firm, które oferują takie pojemniki wykonane z odpowiedniego materiału, odpornego na działanie wysokich temperatur oraz promieniowania UV.