3 lutego 2022

Kategoria:
Inne

Na czym polega recykling opakowań?

Opakowanie jest wyrobem, który stanowi zewnętrzną warstwę produktu. Ma go chronić, ułatwiać jego transport i magazynowanie, usprawniać sprzedaż. Jest to istotny element przemysłu, który jednak stanowi problem dla środowiska naturalnego. Z tego powodu, od lat realizuje się procesy odzysku i ponownego wykorzystania opakowań. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie nadają się do przetworzenia. Dowiedz się, na czym polega recykling opakowań!

Jakie odpady opakowaniowe można przetwarzać?

Odpady opakowaniowe są poużytkowymi rodzajami opakowań. Na ogół są one wykonane ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru, metalu i tworzyw wielomateriałowych. Dzieli się je na:

  • trwałe – szkło, stal, aluminium, poliester, poliolefiny, polistyren, polichlorek winylu,
  • nietrwałe – papier, tektura, drewno, celofan.

Z zasady powinny nadawać się do odzysku lub recyklingu.

Profesjonalna gospodarka odpadami jest prowadzona przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Przede wszystkim konieczne jest ich segregowanie na grupy jednorodne materiałowo. Są one umieszczane w dedykowanych pojemnikach, a następnie transportowane do przedsiębiorstw zajmujących się ich przetwarzaniem.

Metody zagospodarowania odpadów opakowaniowych

Jedną z popularniejszych metod zagospodarowania odpadów jest recykling organiczny, a więc kompostowanie oraz biometanizacja. Opakowania, które ulegają rozkładowi, mogą być przetwarzane całkowicie naturalnym sposobem, takim jak np. rozkładanie przez mikroorganizmy na wodę, dwutlenek węgla oraz biomasę. Jak wskazują specjaliści przedsiębiorstwa EKOPROD, biologicznemu przetwarzaniu nie ulegają trwałe opakowania, a więc powlekane i uszlachetniane.

Innym sposobem recyklingu jest odzyskanie czystych pełnowartościowych frakcji polimerów (recyklatów) nadających się do ponownego przetwórstwa. Metoda ta dotyczy najtrudniejszych do odzyskania opakowań, wykonanych z tworzyw sztucznych. Zużyte opakowania są poddawane odpowiednim reakcjom chemicznym, które skutkują degradacją polimerów do frakcji o mniejszych masach cząsteczkowych lub do związków wyjściowych. Po przetworzeniu, służą one do produkcji tworzywa wyjściowego, a także do wytworzenia nowych wyrobów.

Recykling szkła polega z kolei na wykorzystaniu oczyszczonej stłuczki szklanej, która po przetopieniu staje się surowcem do wytworzenia nowych szklanych opakowań. Recykling materiałowy jest stosowany w przypadku drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Papier poddawany jest natomiast rozwłóknianiu, oczyszczaniu z zanieczyszczeń oraz odbarwianiu.