ocena zagrożeń na stanowisku pracy
19 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Wykonywanie pracy zawsze wiąże się z konsekwencjami zdrowotnymi – w większym lub mniejszym stopniu. Decydując się na przyjęcie konkretnego stanowiska, musisz wiedzieć, jak one wyglądają. Będzie to miało wpływ na Twoje zdrowie i pozwoli na uniknięcie wielu niebezpiecznych sytuacji. Oceny ryzyka zawodowego dokonują specjaliści ds. BHP, ale odpowiedzialność za przeprowadzenie takiego procesu bierze pracodawca. Jak więc dokładnie wygląda taka ocena?

Ocena ryzyka zawodowego – czym jest?

Art. 226 Kodeksu pracy jasno określa, że pracodawca musi poinformować pracowników o poziomie ryzyka zawodowego. W ten sposób określany jest też poziom zagrożeń i tego, jakie one mają wpływ na życie zatrudnionego. Istotne jest też to, czy można je zredukować lub całkowicie wykluczyć, a jeśli nie jest to możliwe, odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie w tej sytuacji.

Ocena jest obowiązkowa – wymóg jej dokonania został zawarty w przepisach prawa. Nie da się jej zatem pominąć i powinna być wykonywana w każdym zakładzie pracy, niezależnie od jego wielkości i liczby zatrudnionych osób.

Ocena ryzyka zawodowego jest dokonywana najczęściej raz a długi czas. Bez wątpienia musi być przeprowadzona w przypadku stworzenia nowego miejsca pracy oraz wprowadzenia najnowszych maszyn, urządzeń i technologii. Taka ewaluacja jest obowiązkowa również wtedy, kiedy na terenie pracy pojawią się obcy pracownicy lub przy zmianie norm i przepisów panujących w zakładzie.

Jak wygląda proces oceny ryzyka zawodowego?

Zasadniczo można podzielić go na cztery podstawowe etapy.

Powołanie zespołu – składa się on z grona osób, będących w stanie ocenić ryzyko zawodowe. W jego skład powinien też wchodzić pracownik, którego stanowisko podlega opinii.

Opis stanowiska pracy – w tym przypadku analizuje się stanowisko, biorąc pod uwagę kilka decydujących czynników. Jeśli dotyczy to np. pozycji pracownika magazynu, ocenia się, jakie dokładnie czynności wykonuje, jak ciężkie są towary, czy pracuje tylko ręcznie, a może z pomocą maszyn itp.

Identyfikacja zagrożeń – jak mówi specjalista z firmy SEBAL Sebastian Pasiński, ten etap polega na wywiadzie z pracownikiem oraz weryfikacji listów kontrolnych i zebranej dokumentacji.

Szacowanie ryzyka – ostatni etap oznacza nadanie wartości poszczególnym elementom miary ryzyka. Z przeprowadzonej oceny konieczne jest sporządzenie dokumentacji, która będzie dla pracownika podstawą zaznajamiającą z oceną zagrożeń.

Metoda oceny ryzyka zawodowego inaczej wygląda jednak w przypadku małej firmy, a inaczej na potężnym placu budowy. Mimo wszystko, wykwalifikowany specjalista ds. BHP profesjonalnie przeprowadzi cały proces na podstawie swojej rzetelnej wiedzy i obowiązujących norm.