12 lutego 2019

Kategoria:
Inne

Na czym polega kremacja zwłok?

Kremacja to forma pogrzebu polegająca na spopieleniu zwłok. Jest alternatywą wobec tradycyjnego pochówku, tj. złożenia ciała zmarłego w grobie ziemnym lub wymurowanym grobowcu. Mniej popularna w chrześcijańskim kręgu kultury zachodniej. Swoje korzenie ma w tradycjach sięgających tysiące lat wstecz. W Polsce zdominowanej przez katolicyzm kremacja zwłok jest tematem kontrowersyjnym. Należy do niego podejść z należytą starannością.

Pogrzeb organizuje rodzina często w oparciu o ostatnią wolę zmarłego. W Polsce wciąż rzadko, ale już coraz częściej zamiast tradycyjnego pochówku, wybierana jest kremacja. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której Twój bliski prosił o kremację, możesz powierzyć organizację wszystkiego profesjonalistom.

Firma pogrzebowa umożliwia rodzinie skupienie się na przeżywaniu żałoby w gronie najbliższych. Skorzystanie z takich usług daje czas i oszczędza siły.  Warto wybrać zakład, który zapewnia pełną obsługę pogrzebu. Począwszy od transportu ciała, przez przygotowanie do pochówku, po organizację czuwania. Jeśli zmarły wyraził wolę kremacji, zakład pogrzebowy będzie miał odpowiednie uprawnienia, żeby przewieźć zwłoki do zakładu kremacyjnego – mówi ekspert z firmy Drzewiarz.

Jak przebiega kremacja?

Ciało zmarłego umieszczane jest w specjalnej trumnie. Musi być ona wykonana w ekologiczny sposób – nielakierowana i pozbawiona wszelkich ozdób. Zmarłemu można założyć ubranie lub ciało owinąć w całun. Do trumny nie wkładamy żadnych dodatkowych przedmiotów (różańca, modlitewnika). Można je złożyć wraz z prochami w grobie zmarłego. Dalej ciało w trumnie przewozi się do zakładu kremacyjnego. Przewieźć może tylko firma, która ma do tego specjalne uprawnienia. W krematorium bliscy i rodzina otrzymują czas na pożegnanie się ze zmarłym. Można wynająć odpowiednią ku temu salę. Kremacja trwa ok. dwie godziny. Następnie prochy umieszczane są w urnie,  którą rodzina samodzielnie może przewieźć na miejsce pochówku. Jedyna zasada, to zachowanie przy tym odpowiedniego szacunku i czci.

Co dalej po kremacji?

W Polsce nie można przechowywać prochów zmarłego w dowolny sposób. Należy je pochować na cmentarzu, składając w grobie lub kolumbarium. To ostatnie jest budowlą cmentarną, w której składa się urny z prochami zmarłych. Kolumbaria są rzadkością na polskich cmentarzach, szczególnie tych mniejszych, z czym związany jest często brak wolnych miejsc. Do wykupionej w kolumbarium niszy bliscy mają swobodny dostęp. Mogą oddawać cześć pamięci po zmarłym w podobny sposób, jak przy tradycyjnym grobowcu, a takie miejsce wymaga mniej zabiegów pielęgnacyjnych. Pochówek w grobie ziemnym, czy w grobowcu polega na złożeniu w nim urny. W obrządku katolickim msza pożegnalna odbywa się przed skremowaniem zwłok, ale dopuszczalne są odstępstwa od tej reguły.

W wielu sytuacjach kremacja jest pożądanym rozwiązaniem i wiele wskazuje na to, że będzie   częściej wybierana w przyszłości. Wpływają na to kurczące się miejsca na cmentarzach i ekologia.