geomonitoring
20 września 2016

Kategoria:
Inne

Na czym polega geomonitoring?

Każdy rodzaj obiektu budowlanego narażony jest na działanie różnych czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na jego strukturę, powodując jego przemieszczenia i odkształcenia. Do badania oddziaływania na tych czynników wykorzystuje się technologię zwaną monitoringiem strukturalnym, monitoringiem geodezyjnym lub geomonitoringiem.

Czym jest monitoring strukturalny?

Monitoring strukturalny (z ang. SHM, Structural Health Monitoring) to system obserwacji obiektów budowlanych, złożony z urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak czujniki (tensometry, termopary, ekstensometry, interferometry i inne), członów wykonawczych oraz układy transmisji danych. Wykorzystywany jest on do detekcji zmian zachodzących w strukturze budynku – dzięki danym zbieranym przez system możliwe jest przewidywanie rozwoju uszkodzeń i deformacji obiektu, które mogą mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie.

Czynniki mierzone z pomocą monitoringu

Zastosowanie monitoringu umożliwia wykrywanie zmian spowodowanych przede wszystkim przez przemieszczenia budynku oraz zmianę jego temperatury. Bazujących na uzyskanych danych możliwie jest obliczenie oddziaływania innych czynników, których nie da się zmierzyć bezpośrednio np. rozkładów pola naprężeń, ugięć, pełzań i odkształceń.

Zastosowanie monitoringu strukturalnego

Możliwość zbierania danych o zmianach w strukturze budynków i innych obiektów budowlanych jest bardzo dużą pomocą w zwiększeniu bezpieczeństwa budynków – pozwala ono na bieżąco kontrolować zachowania konstrukcji wystawionej na działanie różnego rodzaju sił, wykrywać uszkodzenia i zawczasu zapobiegać mogącym pojawić się zagrożeniom. Wykorzystywany jest również do weryfikacji założeń przyjętych na etapie projektowania budynków oraz do planowania modernizacji obiektów.

Firma Geoplan dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie opracowała nowatorski system geomonitoringu strukturalnego, który umożliwia nieustanne kontrolowanie integralności budynku i automatyczne informowanie o wszelkich niebezpiecznych zmianach. System oparty jest o wykorzystanie sprzętu i oprogramowania marek takich jak Trimble, SISGEO, Campbell Scientyfic i MOXA.