Metoda spawania pulsacyjneg
17 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Na czym polega funkcja spawania pulsacyjnego?

Celem spawania jest połączenie ze sobą dwóch materiałów poprzez ich nagrzanie i stopienie. Czasem, aby uzyskać lepsze efekty, używa się również spoiwa. Aby proces ten był skuteczny, kluczowe jest wykonanie trwałej spoiny. Można ją uzyskać wykorzystując na przykład nowoczesną metodę zwaną spawaniem pulsacyjnym. Na czym ona polega i jakie ma zalety?

Co to jest spawanie pulsacyjne?

W metodzie spawania pulsacyjnego wykorzystuje się dwa rodzaje prądu: podstawowy i pulsacyjny. Pierwszy z nich ma za zadanie podtrzymać łuk spawalniczy, czyli długotrwałe wyładowanie elektryczne o wysokiej temperaturze i wysokiej gęstości prądu. Nadtapia on również brzegi materiałów, które mają zostać połączone.

Drugi prąd, pulsacyjny, odpowiada za bezzwarciowe przenoszenie płynnej kropli materiału do jeziorka spawalniczego w sposób natryskowy. Ma to miejsce w momencie wysokiego impulsu. Jakie znaczenie ma zastosowanie tej metody?

Spawarka wyposażona w pulsator prądu daje możliwość wykonywania wysokiej jakości spoin. Jest przydatna zwłaszcza w przypadku stali nierdzewnej – tłumaczy pracownik firmy Spaw-Tom. Tę metodę wykorzystuje się również przy takich materiałach jak aluminium, nikiel i miedź. Energia wprowadzana do spoiny naprzemiennie ociepla ją i ochładza, dzięki czemu łatwiej uniknąć rozprysków.

Jakie zalety ma spawanie pulsacyjne?

Główną zaletą spawania pulsacyjnego jest niewątpliwie trwalsza spoina, dzięki której złączenie jest bardziej wytrzymałe i odporne na pęknięcia. Poza tym, korzystając z tej metody, łatwo uniknąć zwarć oraz rozprysków. Pozwala ona również na uzyskanie zamierzonych efektów w postaci pożądanych wymiarów i kształtu spoiny.

Urządzenia do spawania pulsacyjnego

Obecnie w funkcję spawania pulsacyjnego są wyposażone nowoczesne spawarki MIG/MAG. Wybór wysokiej jakości urządzenia dodatkowo pomoże uzyskać pożądany efekt i większą trwałość produktu końcowego. Niektóre maszyny mają też możliwość podwójnego pulsu. Zaletą tej opcji jest lepsza estetyka spoiny.

Skrótem MIG określa się spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, a MAG – w osłonie gazów aktywnych. Metody te zapewniają szybkie tempo spawania i są wykorzystywane częściej, niż TIG, które zalicza się do sposobów bardziej zaawansowanych.

W wyborze sprzętu i metody pomoże określenie kilku czynników, czyli przede wszystkim rodzaju materiału, który ma być obrabiany. Warto pamiętać też o tym, że zaawansowane spawarki MIG/MAG nie przyniosą korzyści, jeśli ich użytkownik nie będzie wystarczająco doświadczony, żeby z nich korzystać. Warto więc wybierać sprzęt dopasowany do swoich umiejętności.