30 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Na czym polega drenaż opaskowy?

Jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk oddziałujących na budynek jest zawilgocenie murów. Dlatego ochrona ścian budynku przed wilgocią, szczególnie tych znajdujących się poniżej poziomu gruntu ma kolosalne znaczenie dla jego stanu technicznego. Jeśli jednak hydroizolacja nie radzi sobie z nadmiarem wody, konieczne jest zastosowanie bardziej wydajnej techniki. Jedną z nich jest drenaż opaskowy. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej metodzie.

Co to jest drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy to technika zabezpieczania dolnych partii budynku położonych pod ziemią. Jest stosowana głównie w przypadku ścian piwnic, a także fundamentów. Wykonuje się go w sytuacjach, gdy warstwa hydroizolacji nie jest w stanie zatrzymać nadmiaru wody. Dotyczy to szczególnie tych obiektów, które mają zostać wzniesione lub już zostały zbudowane na terenie, którego wody gruntowe są wysokie, bądź mają tendencję do nagłych zmian poziomu w okresach jesienno-wiosennych. Sposób wykonania drenażu i potrzebne elementy przybliża ekspert firmy INSTALATOR, której specjalnością jest sprzedaż i montaż systemów wodno-kanalizacyjnych:

Do wykonania drenażu opaskowego służą rury drenarskie z PCV o długości 2 – 2.5 m. Są one zaopatrzone w perforację do wyłapywania wody oraz otwory i mufy pozwalające na łączenie kolejnych odcinków. Standardowa średnica takich rur to, 125, 160 i 200 mm. Rury są umieszczane w gruncie, dzięki czemu zbierają i odprowadzają wodę, która w przeciwnym wypadku mogłaby przenikać przez hydroizolację. Kolejnym elementem systemu drenarskiego są studzienki rewizyjne. Posiadają one przyłącza. Ich wysokość to 700 lub 800 mm, a średnica to 300 mm. Opcjonalnie można zastosować nadstawki zwiększające ich wysokość. Zadaniem studzienek jest odbieranie wody z rur drenarskich. Wielu specjalistów zaleca owijanie rur materiałami przepuszczalnymi jak geowłóknina, które tworzą pewnego rodzaju filtr zapobiegający zamulaniu rur.

Gdzie stosuje się drenaż opaskowy?

O drenażu opaskowym warto pomyśleć już na etapie planowania budowy obiektu, ponieważ wtedy taka inwestycja jest o wiele tańsza niż w przypadku budynków już istniejących. To, czy drenaż będzie konieczny, zależy przede wszystkim od warunków gruntowych na działce. Jeśli podłoże jest mocno przepuszczalne, to zazwyczaj wystarczy standardowa hydroizolacja ścian. Jednak w przypadku, kiedy grunt jest niejednorodny lub słabo przepuszczalny to wykonanie drenażu opaskowego staje się koniecznością. Oczywiście, aby upewnić się co do szczegółowych warunków geologicznych działki, można zlecić odpowiednie badania gruntu, które jednoznacznie wskażą jakiego rodzaju zabezpieczenia hydrotechniczne będą dla budynku najlepsze. Są jednak sytuacje, w których drenaż opaskowy jest wręcz wymagany. Jedną z nich jest umiejscowienie budynku na skarpie lub zboczu, gdyż  obiekty takie są narażone na podmywanie przez wodę spływającą z góry.