13 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Na czym polega czyszczenie separatorów?

Jak działa oczyszczalnia ścieków? Teoretycznie każdy to wie – nieczystości płynne za pomocą sieci kanalizacyjnej spływają do obiektu, a tam za pomocą odpowiednich technologii odzyskuje się z nich wodę, uzdatnianą następnie. Niewiele osób jednak wie, że nie wszystkie nieczystości trafiające do kanalizacji mogą być utylizowane wraz z pozostałych ściekami. Do ich oddzielenia służą specjalne separatory, które należy regularnie oczyszczać. Jak się to robi?

Separator ścieków – co to takiego?

Do zrozumienia jak wygląda oczyszczanie separatorów i dlaczego jest tak istotne, należy wiedzieć czym jest separator i jaka jest jego rola.

Separator to specjalistyczne urządzenie, którego zadanie to oddzielenie – innymi słowy: odseparowanie – pewnych określonych substancji od innych, składających się na nieczystości płynne transportowane siecią kanalizacji – wyjaśnia przedstawiciel firmy Usługi Asenizacyjne W. J. PlichtaDo takich substancji zaliczamy między innymi tłuszcze, skrobie oraz ropę i jej pochodne. Odpady te nie mogą być utylizowane wraz z pozostałymi składnikami ścieków, dlatego zgodnie z przepisami wszędzie tam, gdzie występują, instalacja kanalizacyjna musi zawierać separatory. Do miejsc takich zaliczamy między innymi lokale gastronomiczne, zakłady przetwórstwa mięsnego, stacje benzynowe czy parkingi.

Separator oddziela zanieczyszczenia, jednak nie utylizuje ich i nie przekazuje – gromadzą się one w nim, prowadząc do jego stopniowego zanieczyszczenia i spadku efektywności. Ostatecznym rezultatem wzrostu zanieczyszczenia separatora jest zablokowanie przepływu całej sieci kanalizacyjnej. Dlatego tak ważne jest regularne oczyszczanie separatorów.

W jaki sposób czyszczony jest separator?

Powszechnie przyjmuje się, że separator powinien być oczyszczany ze zgromadzonych w nim osadów raz na dwa tygodnie – taka częstotliwość pozwala utrzymać efektywność urządzenia na wysokim poziomie. W jaki sposób separator jest oczyszczany? Przebieg całego procesu jest dość prosty. Wstępnie z separatora usuwana jest cała woda. Następnym krokiem jest mechaniczne wybranie z niego zebranych osadów. Ostatni etap to wypełnienie separatora na nowo czystą wodą. Należy pamiętać, że osady zebrane z separatora powinny być utylizowane w sposób adekwatny do ich charakterystyki – nie nadają się do oczyszczenia wraz z innymi składnikami ścieków. Dlatego separatory ścieków powinny być oczyszczane wyłącznie przez profesjonalne firmy, posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz dysponujące specjalistycznym sprzętem.