badanie jakości powietrza
1 października 2021

Kategoria:
Inne

Na czym polega badanie jakości powietrza i co pozwala ono określić?

Z raportu WHO przeprowadzonego w 2010 roku wynika, że do śmierci 48 544 osób w Polsce przyczyniły się obecne w powietrzu zanieczyszczenia, które wpływają także na częstotliwość występowania kwaśnych deszczów niszczących nasz ekosystem. Dlatego badania jakości powietrza są niezwykle ważne dla eliminacji skali problemów wynikających z jego zanieczyszczeń. 

Na czym polega badanie jakości powietrza?

Obecnie jakość powietrza badana może być na wiele różnorodnych sposobów, do których zalicza się metody automatyczne ciągłe, manualne oraz wszelkiego rodzaju metody oparte na modelowaniu matematycznym lub szacowaniu. Dodatkowo jakość powietrza może być także badana za pomocą chromatografii cieczowej, która pozwala wykryć wiele rodzajów zanieczyszczeń, nawet w niewielkiej objętości próbki, co jest jedną z jej największych zalet. 

Po co bada się jakość powietrza?

Badania jakości powietrza wykonywane są w celu oceny poziomu substancji szkodliwych dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego. Pozwalają one określić czy poziom stężenia lub emisji zanieczyszczeń w danym obszarze nie przekracza obowiązujących norm, a to z kolei pozwala zapobiec powstawaniu między innymi smogu. 

Jakość powietrza może być także badana pod kątem mikrobiologicznym, aby sprawdzić, czy nie przekracza ono dopuszczalnych norm, jeśli chodzi o liczbę znajdujących się w nim drobnoustrojów. Tego typu badania z użyciem technologii analitycznej, będącej chromatografią cieczową, stosowane są bardzo często więc chociażby w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym aby zapewnić właściwą jakość produktów.

Kto i po co powinien badać jakość powietrza?

Badania jakości powietrza, aby były wiarygodne i miarodajne powinny być przeprowadzane w placówkach, takich jak laboratorium Eko-Analiza z Bielska-Białej. Ich samo przeprowadzenie zlecane jest natomiast najczęściej przez właścicieli systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, którzy chcą mieć pewność, że użytkowane przez nich urządzenia nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, a także wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe czy obiekty komunalne. Badanie jakości powietrza w ich przypadku pozwala bowiem określić stopień oddziaływania ich działalności na otoczenie, które powinno mieścić się w określonych normach, za których nie spełnianie grożą im kary pieniężne. 

Podsumowując, badanie jakości powietrza pozwala sprawdzić i określić rodzaj oraz ilość substancji niebezpiecznych wchodzących w jego skład. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie działań poprawiających jego parametry.