8 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Możliwości detekcyjne czujek wibracyjnych i sejsmicznych

Czujki wibracyjne i sejsmiczne należą do urządzeń, których zadaniem jest wychwytywanie drgań. Nic więc dziwnego, że znajdują szerokie zastosowanie w systemach alarmowych. Na rynku jest dostępnych wiele typów czujek. Te proste wykrywają najczęściej tylko jeden rodzaj drgań. Natomiast profesjonalne czujki wibracyjne można tak zaprogramować, aby reagowały na drgania o określonych parametrach m.in. częstotliwość drgań oraz ich kierunek. Jednak możliwości detekcyjne tych urządzeń są dużo większe.

Zasada działania czujek wibracyjnych i sejsmicznych

Sposób działania czujek wibracyjnych i sejsmicznych może opierać się na wielu rozwiązaniach. Wszystko zależy od czynników takich jak: konstrukcja samej czujki, czy jej przeznaczenie. Zasadę działania czujek wibracyjnych i sejsmicznych przybliży ekspert firmy ATLine specjalizującej się w projektowaniu i montażu profesjonalnych systemów alarmowych:

Czujki wibracyjne i sejsmiczne to dość szeroka grupa urządzeń zróżnicowana konstrukcyjnie i technologicznie. W zależności od konstrukcji wymieniamy czujki stykowe i bezstykowe. Te pierwsze są urządzeniami mechanicznymi. W ich przypadku drgania wywołane obecnością intruza powodują chwilowe przemieszczenie elementu detekcyjnego. W konsekwencji następuje zwarcie styków inicjujących alarm. Czujki bezstykowe działają na nieco innej zasadzie. W zależności od wersji, do uruchomienia systemu alarmowego wykorzystują one promieniowanie podczerwone. Z chwilą zarejestrowania drgań zostaje zakłócony promień fali podczerwonej co prowadzi do włączenia alarmu. Istnieją również czujniki wykorzystujące pole magnetyczne oraz wiele innych zjawisk fizycznych. Obszar aktywnej detekcji czujek jest stosunkowo mały, dlatego najlepiej spełniają swoje zadanie w bezpośredniej bliskości chronionego obiektu.

Gdzie znajdują zastosowanie czujki wibracyjne i sejsmiczne?

Specyficzna konstrukcja, a także zasięg działania sprawia, że czujki wibracyjne i sejsmiczne są montowane w bliskiej odległości od chronionego obiektu. Najczęściej instaluje się je wokół budynków, tuż przy jego ścianach, szczególnie pod oknami lub wokół drzwi wejściowych. Czujki tego typu sprawdzą się również na ciągach komunikacyjnych np. ścieżki, podjazdy itp. Sposób montażu czujek wibracyjnych i sejsmicznych polega na umieszczeniu ich pod powierzchnią elementów architektonicznych. Najczęściej odbywa się to poprzez ich zabetonowanie w chodnikach, podjazdach czy opaskach otaczających budynek lub umieszczenie ich pod płytami albo kostką brukową tworzącą wyżej opisane formy architektury. Stąd są one powszechnie stosowane w tzw. zabetonowanych systemach ochrony. Czujki wibracyjne i sejsmiczne charakteryzują się wysoką skutecznością, dużą wytrzymałością i niską awaryjnością. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego dyskrecja. Czujki są zupełnie niewidoczne przez co intruz nawet nie ma pojęcia, że jego obecność została wykryta, a odpowiednie służby powiadomione.