10 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Montaż suwnicy krok po kroku

Suwnice to specjalistyczne urządzenia transportowe przeznaczone do przenoszenia materiałów w pionie i poziomie. Instaluje się je przede wszystkim wewnątrz magazynów, centrów spedycyjnych oraz w punktach przeładunkowych. Ponieważ są to urządzenia objęte dozorem Urzędu Dozoru Technicznego mogą być montowane wyłącznie przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. A przed oddaniem do użytku muszą przejść kontrolę właściwej jednostki dozoru technicznego. Wyjaśniamy jak przebiega montaż suwnicy.

Transport

Pierwszym krokiem w montażu suwnicy jest transport urządzenia do miejsca docelowego. Suwnice przewożone są w częściach, a trasa przejazdu musi zostać dokładnie zaplanowana, ponieważ są to urządzenia dużych gabarytów. Nie wystarczy więc wybrać najkrótszej trasy do celu, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wysokość ewentualnych przejazdów pod mostami i w tunelach, a także dopuszczalną masę całkowitą pojazdów na danej trasie.

Montaż elementów

Po przywiezieniu suwnicy na plac montażu, instalatorzy z uprawnieniami przystępują do montażu poszczególnych elementów. Montaż suwnicy może przebiegać bardzo różnie, w zależności czy mamy do czynienie z suwnicą pomostową, podwieszaną, czy może bramową. Konieczne jest jednak bezwzględne przestrzegania projektu montażowego.

Sprawdzenie elektroniki i testy eksploatacyjne

Zainstalowanie suwnicy w miejscu docelowym musi być zakończone sprawdzeniem jej działania za pomocą prób montażowych. W trakcie tych czynności przeprowadza się między innymi test elementów jezdnych, testy obciążeniowe, próbny testy transportu materiałów oraz test mechanizmów sterujących. Po montażu należy także przygotować odpowiednią dokumentacje, którą należy przedłożyć do UDT, w celu dopuszczenia suwnicy do eksploatacji. Powinna ona zawierać:

  • szkic sytuacyjny zamontowanego urządzenia,
  • schematy zasilania,
  • poprawienie prawidłowości montażu i prób montażowych wystawione przez instalującego,
  • protokoły pomiarów rezystencji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji odgromowej,
  • protokół części budowlanej.

Jak dodaje pracownik firmy BestTap:

Należy pamiętać, że nawet po prawidłowym montażu, suwnica wciąż nie może być eksploatowana. Ponieważ konieczna jest jeszcze decyzja Urzędu Dozoru Technicznego. Jest ona wydawana na podstawie odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzonej kontroli dokonanego montażu. Dlatego bardzo istotny jest profesjonalny montaż suwnic. Zwłaszcza, że w przypadku tych wielkogabarytowych, nawet niewielkie błędy w montażu mogą oznaczać kosztowne korekty i znacznie wydłużą czas potrzebny na dopuszczenie suwnicy do pracy. Co spowoduje przestój w magazynie i straty dla firmy zamawiającej urządzenie.