montaz-rusztowania
21 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Montaż rusztowań krok po kroku

Choć na pierwszy rzut oka konstrukcja rusztowań budowlanych wydaje się być bardzo prosta, jej prawidłowe wzniesienie wymaga szczegółowych przygotowań, szerokiej wiedzy i bardzo dużej dokładności. Solidny montaż rusztowania jest najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa pracujących na nim osób, a także otoczenia, dlatego takie instalacje mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych fachowców z odpowiednimi uprawnieniami.

Przygotowania do montażu rusztowania

Zanim ekipa montażowa przystąpi do pracy na miejscu budowy, konieczne są odpowiednie przygotowania. Projektując rusztowanie należy brać pod uwagę specyfikę miejsca, w którym ono stanie, w tym nośność podłoża i ewentualne zagrożenie ze strony mocnego wiatru. W zależności od  warunków panujących w danej lokalizacji wybierany jest rodzaj rusztowania i sposób kotwienia poszczególnych elementów.

Projekt rusztowania obejmuje nie tylko technologię, z jakiej będziemy korzystać, ale także dokładne wymiary poszczególnych pól rusztowania, rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych między kondygnacjami, odległość rusztowania od muru i wiele innych.

Bardzo ważną sprawą jest też dokładna inspekcja stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania. Niedopuszczalne jest użycie jakichkolwiek części, które choćby w najmniejszym stopniu odbiegały jakością od wymogów opisanych w krajowych i europejskich normach – podkreśla nasz rozmówca z wrocławskiej firmy Euro Rusztowania.

Montaż rusztowania na placu budowy

Montaż rusztowania zaczynamy od budowy pierwszego pola. W tym celu na podłożu układa się podkładki, a na nich podstawki śrubowe, czyli stopki. Odległość między nimi wyznaczają długości poręczy rusztowania. Na podstawkach montowane są nakładki, które łączy się poziomymi stężeniami. Kolejnym etapem budowy pierwszego pola jest nałożenie ram i połączenie ich stężeniem ukośnym. Zwieńczeniem konstrukcji jest poziomy podest, umocowany na szczycie.

Pierwsze pole rusztowania daje nam podstawę do rozbudowy konstrukcji w poziomie. Zatem kolejnym krokiem przy montażu rusztowania jest dokładanie następnych ram, stężanie ich i wykańczanie podestami. Całość musi być nie tylko solidnie połączona, ale też precyzyjnie wypoziomowana, wszak na niej będą opierać się kolejne kondygnacje.

Budowę każdego kolejnego poziomu rusztowania powinno się rozpoczynać od nakładania ram w pionie komunikacyjnym. Taki zabieg pozwala zapewnić stabilność konstrukcji i znacznie ułatwia dalsze prace montażowe. Od tego momentu budowa przebiega analogicznie, jak w przypadku pierwszej kondygnacji – rusztowanie jest rozbudowywane przez dokładanie kolejnych stężeń i podestów. Na wyższych kondygnacjach rusztowania budowlanego konieczny jest montaż poręczy i desek burtowych. Szczytową kondygnację należy wykończyć ramkami stabilizującymi.

Począwszy od drugiego poziomu rusztowania wszystkie kondygnacje muszą być kotwione do ściany budynku, przy którym jest ono wznoszone. Prawidłowe rozmieszczenie i wykonanie kotwień jest niezbędne dla zachowania  stabilności konstrukcji.