10 października 2021

Kategoria:
Inne

Montaż komina stalowego – etapy postępowania

Projektowanie i montaż kominów to zadanie dla specjalistów. Aby system zapewniał bezpieczeństwo i prawidłowe odprowadzanie spalin do atmosfery, należy dopasować średnicę i wysokość modułów do parametrów kotła grzewczego. Trzeba również uwzględnić konstrukcję dachu i stropu. Fachowcy zajmujący się wykonywaniem tego typu konstrukcji muszą też posiadać wiedzę i sprzęt do prac na wysokości. Jak przebiegają czynności związane z montażem kominów stalowych? O tym w artykule.

Montaż od wewnątrz 

Każdorazowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace montażowe systemu kominowego powinna przeprowadzać osoba wykwalifikowana. Przykładowo, montażem i demontażem kominów na terenie Wrocławia i okolic zajmuje się firma Climbing Service. Zgodnie ze standardową instrukcją, moduły izolowane komina montuje się od dołu. Prace należy rozpocząć od wymierzenia otworu w stropie, a następnie – wycięcia wylotu. Trzeba przy tym uwzględnić bezpieczne odległości od palnych materiałów. Jeśli istnieje taka potrzeba (tzn. kocioł nie ma takiego rozwiązania), trzeba zamontować kratkę zabezpieczającą na wylocie spalin. Kolejnym etapem jest przymocowanie płyty sufitowej i łącznika do pieca. Wreszcie można przystąpić do montażu modułów izolowanych, wbijając rdzeń rury przy użyciu drewnianego klocka. Na koniec należy zakryć odsłoniętą rurę dymową przy pomocy szerokiego pierścienia. Montaż modułów nieizolowanych przebiega bardzo podobnie, nie trzeba tu jednak pamiętać o zakrywaniu odsłoniętej rury dymowej.

Podłączenie za piecem, przejścia i wykończenie

Następną czynnością podczas montażu komina jest zmierzenie odległości do środka tylnego wyjścia spalin pieca i przymocowanie nogi podporowej do trójnika. Wyposażeniem dodatkowym jest tutaj rura osłonowa dla nogi podporowej. Teraz przychodzi czas na montaż płyty maskującej do stropu wokół komina i na wykonanie przejść. Rodzaj przejścia przez strop zależy od tego, czy moduł jest całkowicie izolowany w stropie z materiału palnego czy może sam strop jest wykonany z materiału palnego. W pierwszym przypadku konieczne jest dodatkowe zaizolowanie matą zbrojną, ale w obu trzeba zastosować izolację z wełny skalnej. Nie można też zapomnieć o paroizolacji oraz przymocowaniu pierścienia sufitowego. Kolejnym elementem montowanym już na zewnątrz dachu jest opierzenie spodnie (w zależności od typu kołnierza, czasami również opierzenie dolne) oraz płyta usztywniająca. Jeśli komin może być narażony na działanie silnego wiatru, warto zastosować osłonę przeciwdeszczową.