pomiar hałasu
24 stycznia 2020

Kategoria:
Inne

Moc akustyczna w kontekście pomiarów hałasu

W naszym domu pracują różne urządzenia. Większość z nich emituje hałas bardziej lub mniej uciążliwy dla użytkownika. Hałas generowany przez maszyny określony jest wymaganiami prawnymi, które mówią o tym, iż maszyna musi być zaprojektowana w taki sposób, aby ryzyko wynikające z emisji hałasu zostało ograniczone do możliwie najniższego poziomu. Producenci mają obowiązek podać informacje na temat emisji hałasu danego produktu. Jednym z elementów pomiaru hałasu, poza poziomem ciśnienia akustycznego jest poziom, mocy akustycznej. Czym jest moc akustyczna?

Czym jest moc akustyczna?

Moc akustyczna jest wartością, której nie da się zmierzyć bezpośrednio. Jest to ilość energii, jaką wysyła maszyna. Moc akustyczna jest cechą źródła dźwięku, która nie jest uzależniona od czynników zewnętrznych, takich jak np. odległość od źródła dźwięku czy otoczenie. Jest to wielkość stała charakteryzująca dany przyrząd niezależnie od miejsca, w jakim się znajduje. Do pomiaru mocy akustycznej służą różne urządzenia pomiarowe.

Metody pomiaru mocy akustycznej

Istnieją dwie metody pomiaru mocy akustycznej – metoda oparta o pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystuje referencyjne źródło dźwięku, wielokanałowe systemy pomiarowe, mierniki poziomu dźwięku, standardowe mikrofony pomiarowe i inne akcesoria np. hemisfery akustyczne. Druga metoda polega na pomiarach natężenia dźwięku, do tych pomiarów wykorzystujemy sondę natężeniową ze sparowanymi mikrofonami pomiarowymi wraz z miernikiem poziomu dźwięku wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Metoda natężeniowa znajduje zastosowanie w przypadku trudnych warunków otoczenia – np. wysokie tło lub słaba akustyka w badanym pomieszczeniu. Najprostszym sposobem pomiaru jest użycie gotowego systemu pomiarowego pozwalającym na użycie standardowego smartfona jako urządzenia sterującego i wyświetlającego dane pomiarowe.

Obowiązujące przepisy i wymagania

Dla producentów maszyn i urządzeń najważniejszym dokumentem jest tzw. dyrektywa maszynowa (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE z dnia 21 października 2009). Określa ona przepisy dotyczące hałasu w tym m.in. ocenę ryzyka wynikającego z emisji hałasu maszyny oraz deklarowanie emisję danego urządzenia. Każdy z producentów zobowiązany jest podać w instrukcji obsługi deklarację hałasu w tym: poziom ciśnienia akustycznego emisji LpA (gdy przekroczy 70dB), poziom mocy akustycznej LWA (gdy przekroczy 80dB), szczytowy poziom ciśnienia akustycznego emisji LCpeak (gdy przekroczy 135dB) czy inne dane, np. konieczność stosowania ochronników. W związku z tym pomiary mocy akustycznej niezbędne są, aby zadeklarować wartość poziomu mocy akustycznej lub do weryfikacji, czy wartość ta jest niższa niż 80dB.